Mis see on?

„Hariduse ümbermõtestamine” käivitati 2012. aastal, et reformida haridussüsteeme kõikjal ELis, et need rahuldaksid kasvavat vajadust paremate oskuste järele ning aitaksid vähendada töötust.

Asjaomane algatus keskendub kolmele reformimist vajavale valdkonnale:

  • kvaliteet;
  • kättesaadavus; 
  • rahastamine.

Reformid peaksid olema suunatud:

  • põhioskuste taseme tõstmisele;
  • õpipoisiõppe edendamisele;
  • ettevõtlusoskuste edendamisele;
  • võõrkeeleoskuse parandamisele.

Miks see on vajalik?

Kuna tööturg ja nõudlus oskuste järele on muutumas, tuleb haridussüsteeme kohandada nii, et need suudaksid järgmise kümne aasta jooksul toime tulla kasvava nõudlusega.

Vaatamata suurematele investeeringutele, ei vasta mõnede ELi liikmesriikide haridussüsteemid veel asjaomastele väljakutsetele, ning ELi liikmesriigid ei ole veel suutnud saavutada eesmärki, mille kohaselt kõik koolilõpetajad valdaksid vähemalt kahte võõrkeelt.

Seetõttu on oluline, pidades eelkõige silmas kokkuhoiumeetmeid kõikjal ELis, levitada õppematerjale tõhusalt ja tulemuslikult.

Mis on seni saavutatud?

Koostatud on kogu ELi hõlmavad ulatuslikud riikide analüüsid, et kehtestada usaldusväärsed võrdlusandmed konkreetsetel tõenditel põhineva poliitika

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) väljatöötamiseks.

Nõukogu esitas „Hariduse ümbermõtestamise” ning riikide analüüside järelmeetmena oma järeldused haridusse ja koolitusse investeerimise kohta.

Millised on järgmised sammud?

Euroopa Komisjon võtab jätkuvalt meetmeid ja jätkab arutelusid tagamaks, et haridussüsteemid hõlmaksid aastaks 2020 uusi õpetamise ja õppimise meetodeid, mis võimaldaksid pakkuda õpilastele tööturul vajalikke oskusi.

Algatused on muu hulgas järgmised:

 

Lisateave