Περί τίνος πρόκειται;

Η πρωτοβουλία Ανασχεδιασμός της Εκπαίδευσης ξεκίνησε το 2012, με στόχο τη μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών συστημάτων σε όλη την ΕΕ, έτσι ώστε να καλυφθεί η όλο και μεγαλύτερη ζήτηση υψηλών δεξιοτήτων και να μειωθεί η ανεργία.

Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται σε τρεις τομείς που χρήζουν μεταρρύθμισης:

  • ποιότητα,
  • προσβασιμότητα, 
  • χρηματοδότηση.

Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να αποσκοπούν στα εξής:

  • βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων,
  • παροχή περισσότερων δυνατοτήτων για μαθητεία,
  • προώθηση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων,
  • βελτίωση των δεξιοτήτων στις ξένες γλώσσες.

Γιατί είναι αναγκαία η ανάληψη δράσης;

Καθώς μεταβάλλονται οι αγορές εργασίας και η ζήτηση για δεξιότητες, τα εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν την αυξημένη ζήτηση που αναμένεται την επόμενη δεκαετία.

Παρά τις εκτεταμένες επενδύσεις, τα εκπαιδευτικά συστήματα σε αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ εξακολουθούν να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις αυτές. Παράλληλα, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να υπολείπονται κατά πολύ του στόχου για άριστη γνώση δύο ξένων γλωσσών από όλους τους μαθητές που τελειώνουν το σχολείο.

Έχει συνεπώς ζωτική σημασία, ιδίως σε μια εποχή λιτότητας για όλη την ΕΕ, να κατανέμονται οι εκπαιδευτικοί πόροι με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη ανάλυση της κατάστασης σε όλα τα κράτη μέλη ώστε να τεθούν οι κατάλληλοι στόχοι για χάραξη πολιτικής με βάση συγκεκριμένα στοιχεία

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Το Συμβούλιο εξέτασε τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας "Ανασχεδιασμός της Εκπαίδευσης" καθώς και τις αναλύσεις ανά χώρα στο πλαίσιο των συμπερασμάτων που εξέδωσε για τις επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται και να προωθεί τον διάλογο προκειμένου να εξασφαλίσει έως το 2020 την υιοθέτηση από τα εκπαιδευτικά συστήματα νέων διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων που θα τους επιτρέψουν να εξοπλίζουν τους σπουδαστές με τις κατάλληλες δεξιότητες για να βρίσκουν εργασία.

Στις σχετικές πρωτοβουλίες συγκαταλέγονται τα εξής:

 

Περισσότερα