Souvislosti

Přehodnocení vzdělávání je iniciativa, která vznikla v roce 2012 a jejímž cílem je reformovat vzdělávací systémy v celé EU tak, aby bylo možno pokrýt rostoucí poptávku po vyšší úrovni znalostí a snížit nezaměstnanost.

Iniciativa se zaměřuje na tři oblasti, kde je třeba provést reformu:

  • kvalitu
  • dostupnost 
  • financování.

Reformy by měly být navrženy tak, aby se:

  • zvýšila úroveň základních znalostí
  • podporovalo učňovské vzdělávání
  • podporovaly podnikatelské dovednosti
  • zlepšila znalost cizích jazyků.

Proč je to nezbytné?

Situace na trhu práce a poptávka po kvalifikacích a dovednostech se mění, a proto se musí systémy vzdělávání přizpůsobit tak, aby se mohly s rostoucí poptávkou, která se v příštím desetiletí předpokládá, náležitě vyrovnat.

V několika zemích EU nejsou vzdělávací systémy i přes rozsáhlé investice stále schopny se s těmito problémy vyrovnat. Členské státy navíc zdaleka nedosahují cíle, který si stanovily v oblasti jazykových znalostí, tj. aby všichni absolventi škol v EU hovořili plynule alespoň dvěma cizími jazyky.

Je proto velmi důležité, zvláště vzhledem k úsporným opatřením v celé EU, aby byly zdroje v oblasti vzdělávaní rozloženy efektivním způsobem.

Čeho bylo doposud dosaženo?

Na základě rozsáhlé analýzy situace ve všech zemích EU se mají vytvořit přesná kritéria pro rozvoj politiky na základě konkrétních důkazů

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Na tuto analýzu a na iniciativu Přehodnocení vzdělávání pak Evropská rada reagovala ve svých závěrech o investicích do vzdělávání a odborné přípravy.

Další postup

Evropská komise se bude v této oblasti i nadále angažovat a rozvíjet diskusi o tom, jak zajistit, aby se ve vzdělávacích systémech zavedly do roku 2020 nové metody výuky a studia, které umožní vybavit studenty znalostmi a dovednostmi, kterých si pracovní trh žádá.

Iniciativy:

 

Další informace