За какво става въпрос?

„Преосмисляне на образованието“ е инициатива, създадена през 2012 г. за реформиране на образователните системи в целия ЕС, така че да се отговори на нарастващото търсене на по-високи нива на умения и за намаляване на безработицата.

Инициативата е насочена към три области, които се нуждаят от реформи:

  • качество,
  • достъпност, 
  • финансиране.

Реформите следва да бъдат насочени към:

  • повишаване на нивото на основните умения,
  • насърчаване на чиракуването,
  • насърчаване на предприемачески умения,
  • подобряване на уменията по чужд език.

Защо е необходимо?

Поради промените на пазара на труда и при търсенето на умения образователните системи трябва да се приспособят, така че да могат да се справят с нарастващото търсене, което се очаква през следващото десетилетие.

Въпреки мащабните инвестиции образователните системи в няколко страни от ЕС все още не могат да се справят с тези предизвикателства и има страни от ЕС, които не са постигнали целта за свободно владеене на два чужди езика от всички, които завършват училище.

Затова е от жизненоважно значение, особено с оглед на мерките за бюджетни ограничения в целия ЕС, образователните ресурси да се разпределят ефикасно и ефективно.

Какво е направено досега?

Обширен анализ по страни в целия ЕС беше проведен, за да се определят подходящи целеви показатели за разработване на политика, основана на конкретни данни

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

След „Преосмисляне на образованието“ и анализа по страни Съветът прие заключения относно инвестициите в образование и обучение.

Какво предстои?

Европейската комисията ще продължи да предприема действия и да провежда дискусии с цел образователните системи да въведат нови методи на преподаване и учене до 2020 г., което ще им даде възможност да предоставят на учащите подходящите умения за заетост.

Инициативите включват:

 

Find out more