O čo ide?

Stále väčší počet školopovinných detí v Európskej únii má materinský jazyk, ktoré je iný ako hlavný vyučovací jazyk používaný v škole. Tento podiel sa medzi krajinami EÚ značne líši, od 1 % v Poľsku do 40 % v Luxembursku.

Deti migrantov prinášajú do tried množstvo jazykov a jazykových zručností, ktoré sú potenciálnym prínosom pre jednotlivcov, školy a spoločnosť vo všeobecnosti. Jazyková rozmanitosť nastoľuje otázky, ako môžu školy čo najlepšie využiť tento potenciál.

Prečo je to potrebné?

Existujú dôkazy o tom, že deti migrantov vo všeobecnosti dosahujú slabšie výsledky v základných zručnostiach, ako ich rovesníci. Školy musia upraviť metódy výučby, aby mohli konštruktívne a pozitívne nadviazať na rôzne jazykové prostredia detí a umožniť rozvoj všetkých žiakov v škole.

Čo sa doteraz dosiahlo?

Európska komisia financuje sieť politík v oblasti vzdelávania detí a mladých ľudí s prisťahovaleckým pôvodom nazvanú Sirius. Táto sieť uskutočňuje výskum a rozvoj politiky v oblasti jazykového vzdelávania a uverejnila na túto tému politickú správu.

Komisia spolupracovala s krajinami EÚ na identifikácii úspešných stratégií jazykového vzdelávania vo viacjazyčnom prostredí a na uľahčení výmeny osvedčených postupov v tejto oblasti. Výsledkom tejto spolupráce a rozsiahleho prieskumu literatúry v tejto oblasti je správa nazvaná Jazykové vzdelávanie a štúdium vo viacjazyčných triedach

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Správa o jazykovom vzdelávaní a štúdiu vo viacjazyčných triedach bude predmetom diskusií s členskými štátmi čiastočne v kontexte reakcie odvetvia vzdelávania na súčasnú utečeneckú krízu, ako sa uvádza v Parížskom vyhlásení z marca 2015

pdf

(501 kB)

Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Aké budú ďalšie kroky?

Program Erasmus+ ponúka nové príležitosti, ako napr. experimentovanie s politikami a rozsiahle partnerstvá s cieľom rozvíjať nové stratégie jazykového vzdelávania a štúdia vo viacjazyčných triedach.

Spolu s Radou Európy a jej Centrom moderných jazykov (ECML) bude Komisia podporovať rozvoj a šírenie nových metód výučby jazykov vo viacjazyčných triedach.

V rámci širšej stratégie Komisie pre pedagogické profesie

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) vzniknú zdroje a podpora pre učiteľov, ktorí pracujú v triedach so žiakmi rôznych národností.

 

Ďalšie informácie