Despre ce este vorba

În Uniunea Europeană, din ce în ce mai mulți elevi învață în altă limbă decât limba lor maternă. Procentajul diferă considerabil de la o țară la alta, situându-se între 1% în Polonia și 40% în Luxemburg.

Copiii migranți aduc în clase o multitudine de limbi și competențe lingvistice. Acestea reprezintă un avantaj potențial pentru cetățeni, școli și societate, în general. Diversitatea lingvistică ridică problema modului în care școlile pot valorifica la maxim acest potențial.

Motivație

S-a demonstrat că, în ceea ce privește competențele de bază, copiii migranți obțin în general rezultate mai puțin bune decât colegii lor. Școlile trebuie să își adapteze metodele de predare pentru a încuraja participarea pozitivă și constructivă a copiilor care vorbesc altă limbă, dându-le tuturor posibilitatea să evolueze în condiții optime.

Măsuri luate până în prezent

Comisia Europeană a finanțat Sirius, o rețea de politici privind educația copiilor și a tinerilor care provin din familii de migranți. Aceasta a fost concepută pentru a favoriza cercetarea și elaborarea de politici în domeniul învățării limbilor străine și a publicat un document de sinteză pe această temă.

Comisia colaborează cu țările UE pentru a identifica strategiile de succes în învățarea limbilor străine în contexte multilingve și pentru a facilita schimbul de bune practici în domeniu. Rezultatele acestei colaborări și cele ale unei analize cuprinzătoare a lucrărilor în domeniu, au condus la elaborarea raportului Predarea și învățarea limbilor străine în clase multilingve

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Raportul privind predarea și învățarea limbilor străine în clase multilingve va fi discutat parțial cu statele membre în contextul răspunsului sectorului educației la actuala criză a refugiaților, după cum se arată în declarația de la Paris din martie 2015

pdf

(501 kB)

Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Etapele următoare

Programul Erasmus+ oferă noi oportunități, printre care experimentarea în materie de politici și crearea de parteneriate de anvergură, pentru elaborarea unor noi strategii în domeniul predării și învățării limbilor străine în clase multilingve.

Împreună cu Centrul pentru limbi moderne al Consiliului Europei, Comisia va sprijini elaborarea și difuzarea de noi metode de predare a limbilor străine în clasele multilingve.

În cadrul strategiei pentru profesiile didactice

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) a Comisiei, profesorii care lucrează cu elevi de diferite naționalități vor beneficia de resurse și sprijin.

 

Informații suplimentare