Waar gaat het om?

Steeds meer schoolkinderen in de EU hebben een andere moedertaal dan de taal waarin het onderwijs op school wordt gegeven. Het percentage varieert van 1% in Polen tot 40% in Luxemburg.

Migrantenkinderen brengen een veelheid aan talen mee naar school. De leerlingen, de school en de samenleving in het algemeen kunnen hiervan profiteren. De vraag is welke rol de school hierin heeft.

Waarom is dit nodig?

De cijfers wijzen uit dat migrantenkinderen in het algemeen minder goed presteren dan andere leerlingen. De school moet haar lesmethodes op positieve en constructieve manier aanpassen aan de uiteenlopende taalachtergronden van haar leerlingen, zodat alle leerlingen zich op school kunnen ontplooien.

Wat is er al gedaan?

De Europese Commissie heeft een beleidsnetwerk voor het onderwijs voor kinderen en jongeren met een migrantenachtergrond, Sirius genaamd, gefinancierd. Dit op onderzoek en beleidsontwikkeling gerichte netwerk heeft al een beleidsnota over het talenonderwijs gepubliceerd.

Samen met de EU-landen heeft de Europese Commissie een inventarisatie gemaakt van succesvolle strategieën voor het leren van talen in meertalige omgevingen. Bovendien moet het tot een uitwisseling van goede praktijken op het gebied van meertalige klassen komen. De resultaten van deze samenwerking en een brede literatuurstudie op dit gebied hebben geleid tot een verslag over het doceren en leren van talen in meertalige klassen

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Dit verslag wordt met de EU-landen besproken, mede in het kader van onderwijs aan vluchtelingenkinderen, zoals aangegeven in de Verklaring van Parijs van maart 2015

pdf

(501 kB)

Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Volgende stappen

Het Erasmus+-programma biedt nieuwe mogelijkheden, zoals beleidsexperimenten en grootschalige partnerschappen, om nieuwe strategieën te ontwikkelen voor het leren van talen in meertalige klassen.

Samen met de Raad van Europa en diens Centrum voor moderne talen zal de Commissie de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe methoden voor het talenonderwijs in meertalige klassen steunen.

In het kader van de bredere strategie voor de lesgevende beroepen

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) van de Europese Commissie zullen leer- en hulpmiddelen worden ontwikkeld voor docenten die met leerlingen van verschillende nationaliteiten werken.

 

Verder lezen