Miről is van szó?

Az Európai Unióban folyamatosan növekszik azoknak a tanulóknak a száma, akiknek az anyanyelve nem egyezik meg az iskolai oktatás nyelvével. Arányuk nagy különbségeket mutat tagállami összehasonlításban: 1% (Lengyelország) és 40% (Luxemburg) között mozog attól függően, melyik uniós tagországról van szó.

A migráns gyermekek nyelvi háttere rendkívül sokszínű, nyelvi készségeik igen fejlettek. Ebben értékes lehetőség rejlik az egyének, az iskolák és az egész társadalom számára is. Felmerül a kérdés, hogy az iskolák hogyan tudják legeredményesebben kamatoztatni a nyelvi sokféleségben rejlő lehetőségeket.

Miért van erre szükség?

Bizonyított tény, hogy a migráns tanulók általában véve gyengébben teljesítenek az alapkészségek terén, mint nem migráns háttérből származó kortársaik. Annak érdekében, hogy minden gyermek jó teljesítményt tudjon elérni az iskolában, át kell alakítani az oktatási módszereket, és konstruktív, pozitív módon kell a tanulók nyelvi hátterével kapcsolatos eltéréseket kezelni.

Milyen lépésekre került sor eddig?

Az Európai Bizottság finanszírozásával létrejött a Sirius hálózat, mely a migráns családból származó gyermekek és fiatalok oktatásának szakpolitikai kérdéseivel foglalkozik. Tevékenységének középpontjában a nyelvtanulással kapcsolatos kutatómunka és szakpolitika-fejlesztés áll, melyről a hálózat szakpolitikai dokumentumot adott ki.

Az Európai Bizottság együttműködik az uniós országokkal annak érdekében, hogy közös erővel felmérjék, mely stratégiák biztosítják a többnyelvű közegben történő nyelvtanulás sikerét, és hogy elősegítsék az ezen a téren bevált módszerek átadását és átvételét. Az ennek az együttműködésnek, valamint a témával foglalkozó szakirodalom áttekintésének eredményét foglalja össze a Nyelvoktatás és nyelvtanulás a többnyelvű osztálytermekben

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) című jelentés.

A többnyelvű osztálytermekben folyó nyelvoktatásról és nyelvtanulásról szóló jelentést a tagállamok meg fogják vitatni. Erre részben az oktatási rendszer által a jelenlegi menekültválságra válaszul meghozandó intézkedések keretében kerül majd sor, a 2015. májusi Párizsi Nyilatkozat

pdf

(501 kB)

Deutsch (de) English (en) français (fr) figyelembevételével.

Melyek a következő lépések?

Az Erasmus+ program új lehetőségeket kínál a többnyelvű osztálytermekben hasznosítható nyelvtanítási és nyelvtanulási stratégiák kifejlesztésére. Példaként említhető a szakpolitikai kísérletek és a nagyszabású partnerségek megvalósításának lehetősége.

Az Európa Tanáccsal, valamint az Európa Tanács intézményével, az Élő Nyelvek Európai Központjával közösen az Európai Bizottság támogatni fogja a többnyelvű tantermekben folyó nyelvtanítást segítő új módszerek kifejlesztését és terjesztését.

A tanári szakmára vonatkozó átfogó európai bizottsági stratégia

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) keretében sor kerül majd olyan oktató- és segédanyagok kidolgozására, melyek a különböző nemzetiségű diákokat tanító tanároknak szólnak.

 

További információk