Kielellinen monimuotoisuus

Yhä useamman eurooppalaisen koululaisen äidinkieli on jokin muu kuin kouluopetuksessa pääasiallisesti käytetty kieli. Tällaisten lasten osuus kaikista koululaisista vaihtelee huomattavasti EU-maittain. Esimerkiksi Puolassa osuus on 1 % ja Luxemburgissa 40 %.

Maahanmuuttajalasten mukana luokkahuoneisiin tulee paljon eri kieliä ja kielitaitoa. Tästä voivat hyötyä yksilö, koulut ja koko yhteiskunta. On tarpeen miettiä, kuinka kouluissa voitaisiin parhaiten hyödyntää tätä kielellistä monimuotoisuutta.

Monikielisyysstrategian tarkoitus

Tutkimustiedon mukaan maahanmuuttajalapset menestyvät ikätovereitaan heikommin perustaitoja vaativissa tehtävissä. Koulujen on tarpeen mukauttaa opetusmenetelmiään niin, että erikielisistä perheistä tulevat lapset voivat osallistua opetukseen täysipainoisesti, ilmapiiri on myönteinen ja kaikki oppilaat voivat menestyä opinnoissaan.

EU:n toimet ja asiakirjat

Euroopan komissio on rahoittanut Sirius-verkostoa, joka keskittyy maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria koskevaan koulutuspolitiikkaan. Verkoston puitteissa tutkitaan kieltenoppimista ja kehitetään kielipolitiikkaa. Sirius-hankkeen toiminnan pohjalta on julkaistu maahanmuuttajataustaisten lasten koulutusta koskeva selvitys.

Komissio pyrkii yhdessä jäsenmaiden kanssa kartoittamaan monikielisiin ympäristöihin sopivia kieltenoppimisen strategioita ja helpottamaan hyvien käytänteiden vaihtoa. Tämän yhteistyön ja kattavan kirjallisuus- ja aineistokatsauksen tuloksena on laadittu raportti kieltenopetuksesta ja -oppimisesta monikielisissä opetusryhmissä

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Kieltenopetusta ja -oppimista monikielisissä opetusryhmissä käsittelevästä raportista keskustellaan jäsenmaiden kanssa osana koulutussektorin toimia, joilla vastataan tämänhetkiseen pakolaiskriisiin maaliskuussa 2015 annetun Pariisin julistuksen

pdf

(501 kB)

Deutsch (de) English (en) français (fr) periaatteiden mukaisesti.

Jatkotoimet

Erasmus+ -ohjelma tarjoaa mahdollisuuksia uusien kieltenopetus- ja -oppimisstrategioiden kehittämiseen monikielisille opetusryhmille. Ohjelman puitteissa voidaan toteuttaa esimerkiksi laajamittaisia kumppanuushankkeita ja erilaisia toimintapoliittisia kokeiluja.

Yhdessä Euroopan neuvoston ja Euroopan nykykielten keskuksen kanssa komissio tukee monikielisyyttä edistävien, uusien opetusmenetelmien kehittämistä ja levittämistä.

Komissio on myös laatinut opetusalan ammattilaisten

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) tukistrategian, jonka avulla se haluaa kehittää menetelmiä monikielisten ryhmien opetukseen.

 

Find out more