Hvad går det ud på?

Et stigende antal skolebørn i EU har et andet modersmål end det sprog, der normalt undervises på i skolen. Andelen varierer betydeligt mellem EU-landene, fra 1 % i Polen til 40 % i Luxembourg.

Indvandrerbørn har en mangfoldighed af sprog og sprogfærdigheder med ind i klasseværelserne. Det er et potentielt aktiv for den enkelte, skolerne og samfundet som helhed. Sproglig mangfoldighed rejser spørgsmålet om, hvordan skolerne bedst kan udnytte dette potentiale.

Hvorfor er det nødvendigt?

Der er dokumentation for, at indvandrerbørn generelt har dårligere grundlæggende færdigheder end andre børn. Skolerne skal tilpasse deres undervisning og inddrage børn med anden sproglig baggrund konstruktivt og positivt, så alle elever kan trives i skolen.

Hvad er der gjort hidtil?

Kommissionen har finansieret et netværk om undervisning af børn og unge med indvandrerbaggrund, Sirius. Netværket arbejder med forskning og politikudvikling på området for sprogindlæring og har udarbejdet et politisk notat om emnet.

Kommissionen har arbejdet sammen med medlemslandene om at finde frem til vellykkede strategier for sprogindlæring i flersprogede miljøer og fremme udveksling af god praksis på området. Resultaterne af dette samarbejde og af en omfattende gennemgang af litteratur om emnet mundede ud i en rapport om sprogundervisning og -indlæring i flersprogede klasseværelser

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Rapporten om sprogundervisning og -indlæring i flersprogede klasseværelser vil blive drøftet med medlemslandene blandt andet i forbindelse med uddannelsessektorens svar på den nuværende flygtningekrise som afspejlet i Pariserklæringen fra marts 2015

pdf

(501 kB)

Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Hvad bliver de næste skridt?

Programmet Erasmus+ åbner nye muligheder som politikeksperimenter og storstilede partnerskaber for at udvikle nye strategier for sprogundervisning og -indlæring i flersprogede klasseværelser.

Sammen med Europarådet og dets center for moderne sprog vil Kommissionen støtte udvikling og udbredelse af nye metoder til sprogundervisning i flersprogede klasseværelser.

Der vil blive udviklet ressourcer og støtte til lærere, der arbejder med elever af forskellig nationalitet i klasseværelset som led i Kommissionens bredere strategi for lærere

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

 

Læs mere