За какво става въпрос?

Все по-голям брой ученици в Европейския съюз имат майчин език, различен от основния език на преподаване в училище. Техният дял се различава в отделните страни в ЕС и варира от 1 % в Полша до 40 % в Люксембург.

Децата мигранти идват в класната стая с множество различни езици и езикови умения. Това е потенциално предимство за отделните хора, училищата и обществото като цяло. Езиковото многообразие повдига въпроса как училищата най-добре да използват този потенциал.

Защо е необходимо?

Съществуват доказателства, че децата мигранти обикновено показват по-ниски резултати по отношение на основните умения в сравнение със своите връстници. Училищата трябва да променят методите си на обучение така, че децата от различна езикова среда да се включват конструктивно в занятията и да се дава възможност на всички ученици да постигат добри резултати.

Какво е направено досега?

Европейската комисия финансира Сириус — мрежа за политиките в областта на образованието на деца и младежи с мигрантски произход. Тя следи научните изследвания и развитието на политиките в областта на изучаването на чужди езици и изготви информационен документ за политиките в тази област.

Европейската комисия работи заедно със страните от ЕС за откриване на успешни стратегии за изучаване на езици в многоезична среда и за улесняване на обмена на добри практики в многоезичните класни стаи. Резултатите от това сътрудничество и задълбоченият преглед на литературата в тази област са отразени в доклад със заглавие Преподаване и изучаване на езици в многоезичните класни стаи

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Докладът ще бъде обсъден с държавите от ЕС отчасти в контекста на реакцията на сектора на образованието на текущата криза с бежанците, отразена в Парижката декларация от март 2015 г.

pdf

(501 kB)

Deutsch (de) English (en) français (fr)

Какви са следващите стъпки?

Програмата „Еразъм+“ предлага нови възможности, като изпробване на нови политики и широкомащабни партньорства, за да бъдат създадени нови стратегии за преподаване и изучаване на чужди езици в многоезични класни стаи.

Заедно със Съвета на Европа и неговия Център за съвременни езици Комисията ще подкрепя развитието и разпространяването на нови методи на езиково обучение в многоезични класни стаи.

Като част от широката стратегия на Комисията за преподавателските професии

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ще бъдат разработени материали и ще се осигурява подкрепа на учителите, работещи с ученици от различни националности.

 

Find out more