Vad går det ut på?

Den harmoniska samexistensen mellan språken är en tydlig symbol för EU:s motto ”förenade i mångfalden”

Språken är identitetsgrundande men också del av ett gemensamt arv. De bygger broar mellan människor och ökar vår förståelse för andra människor, länder och kulturer. En bra flerspråkighetspolicy kan ge människor ett bättre liv: det blir lättare att få jobb och man kan bättre utnyttja tjänster och rättigheter. En fördjupad dialog mellan kulturer och ökad social sammanhållning bidrar dessutom till solidaritet.

EU har nu 500 miljoner invånare, 28 medlemsländer och 24 officiella språk, några av dem världsspråk, med tre olika alfabet. Ytterligare runt 60 regionala och gruppspecifika språk är också en del av EU:s kulturarv. Dessutom har vi ett stort antal invandrarspråk som talas av människor från de minst 175 olika nationaliteter som är bosatta i EU.

Den språkliga mångfalden stadfästs i artikel 22 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna Visa översättning av föregående länk  (”unionen ska respektera den kulturella, religiösa och språkliga mångfalden”) och i artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) (”den ska respektera rikedomen hos sin kulturella och språkliga mångfald och sörja för att det europeiska kulturarvet skyddas och utvecklas”).

Vad har man gjort hittills? 

Varje år den 26 september firas Europeiska språkdagen av EU, Europarådet, Europeiska centrumet för moderna språk, språkinstitut och människor i hela Europa. Olika evenemang ska främja språklig mångfald och språkinlärning.

EU:s utbildningsprogram har bidragit till finansieringen av olika språkprojekt och kommer att göra så även i framtiden. Programmet för livslångt lärande Visa översättning av föregående länk  2007–2013 var bland annat inriktat på språkinlärning och språklig mångfald. Det gav stöd till nätverk för utveckling av språkstrategier och multilaterala projekt för spridning av språkinlärningsmaterial. Klicka på länken för att se ett urval av resultat, kompendier och studier.

Det nuvarande programmet Erasmus+ (2014–2020) har språkinlärning och språklig mångfald som en av sina prioriteringar.

EU:s kulturprogram Kreativa Europa stöder översättning av litterära verk för att värna kulturell och språklig mångfald i EU och ge fler människor tillgång till utländsk översatt litteratur.