Despre ce este vorba

Coexistența armonioasă a numeroase limbi în Europa este un simbol puternic al aspirației Uniunii Europene de a fi unită în diversitate, care constituie unul dintre fundamentele proiectului european.

Limbile definesc identități personale, dar fac parte în egală măsură dintr-un patrimoniu comun. Ele pot servi drept punte de legătură cu alți oameni și pot deschide calea către alte țări și culturi, promovând înțelegerea reciprocă. O politică de succes în materie de multilingvism le poate oferi cetățenilor mai multe șanse de a reuși în viață, mai exact de a-și găsi un loc de muncă, de a avea mai ușor acces la servicii și de a-și valorifica mai bine drepturile. De asemenea, sprijină solidaritatea prin îmbunătățirea dialogului intercultural și a coeziunii sociale.

În prezent, UE numără 500 de milioane de cetățeni, 28 de state membre, 3 alfabete și 24 de limbi oficiale, din care unele sunt utilizate la nivel mondial. Din patrimoniul UE fac parte alte 60 de limbi, vorbite în anumite regiuni sau de anumite grupuri. La acestea se adaugă numeroasele limbi aduse de imigranți: se estimează că, în momentul de față, pe teritoriul UE conviețuiesc cel puțin 175 de naționalități.

Diversitatea lingvistică este garantată de articolul 22 din Carta drepturilor fundamentale a UE Traducerile linkului anterior  („Uniunea respectă diversitatea culturală, religioasă și lingvistică”) și de articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) („Uniunea respectă bogăția diversității sale culturale și lingvistice și veghează la protejarea și dezvoltarea patrimoniului cultural european.”)

Măsuri luate până în prezent 

Cu ocazia Zilei europene a limbilor, organizată în fiecare an la data de 26 septembrie, UE, Consiliul Europei, Centrul european pentru limbi moderne, instituții lingvistice și cetățeni din toată Europa își unesc forțele pentru a promova, prin diverse evenimente și manifestări, diversitatea lingvistică și învățarea limbilor străine.

Programele UE din domeniul educației au asigurat întotdeauna și vor sprijini în continuare finanțarea proiectelor de învățare a limbilor străine. Programul de învățare pe tot parcursul vieții Traducerile linkului anterior  2007-2013 a avut o componentă dedicată învățării limbilor străine și diversității lingvistice. Astfel au fost sprijinite rețele care contribuie la elaborarea politicilor lingvistice, precum și proiecte multilaterale destinate pregătirii de materiale didactice și punerii acestora la dispoziția publicului larg. Rezultatele selecției, culegerile, studiile etc. pot fi consultate aici.

În cadrul actualului program Erasmus+ (2014-2020), promovarea învățării limbilor străine și a diversității lingvistice reprezintă una dintre prioritățile principale.

Programul UE din domeniul culturii Europa Creativă sprijină traducerile literare pentru a oferi acces la opere literare unui număr cât mai mare de persoane și pentru a menține diversitatea lingvistică culturală în UE.