Waar gaat het om?

De harmonieuze co-existentie van allerlei talen in Europa is een krachtig symbool van het streven van de EU naar eenheid in verscheidenheid, een van de hoekstenen van het Europese project.

Talen bepalen je identiteit, maar maken ook deel uit van het gemeenschappelijk erfgoed. Zij kunnen een brug slaan naar andere mensen, toegang geven tot andere landen en culturen, en het wederzijdse begrip bevorderen. Een geslaagd meertaligheidsbeleid kan de burger meer kansen geven in het leven: betere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, betere toegang tot diensten en rechten en grotere solidariteit door een versterkte interculturele dialoog en sociale samenhang.

De EU heeft nu 500 miljoen inwoners, 28 lidstaten, 3 alfabetten en 24 officiële talen, waarvan sommige in de hele wereld worden gesproken. Maar daarnaast zijn er nog zo’n 60 andere Europese talen die deel uitmaken van het Europese erfgoed en gesproken worden in bepaalde regio’s of door bepaalde groepen. Bovendien hebben immigranten allerlei verschillende talen meegebracht; geschat wordt dat inmiddels minstens 175 verschillende nationaliteiten binnen de grenzen van de EU vertegenwoordigd zijn.

Taalverscheidenheid is verankerd in artikel 22 van het Europees Handvest van de grondrechten Bekijk deze link in een andere taal  ("De Unie eerbiedigt de culturele, godsdienstige en taalkundige verscheidenheid") en in artikel 3 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie ("De Unie eerbiedigt haar rijke verscheidenheid van cultuur en taal en ziet toe op de instandhouding en de ontwikkeling van het Europese culturele erfgoed").

Wat wordt er gedaan? 

Ieder jaar op 26 september, de Europese Dag van de talen, bundelen de EU, de Raad van Europa, het Europees centrum voor moderne talen, taleninstituten en burgers in Europa hun krachten om de taalverscheidenheid en het leren van talen te bevorderen door allerlei evenementen en activiteiten.

De onderwijsprogramma’s van de EU hebben altijd projecten op het gebied van het leren van talen gesubsidieerd, en dat zal zo blijven. Een deel van het programma Een leven lang leren Bekijk deze link in een andere taal  (2007-2013) was gewijd aan het leren van talen en de taalkundige verscheidenheid. Zo werden netwerken voor de uitbouw van het talenbeleid ondersteund, net als multilaterale projecten om lesmateriaal te ontwikkelen en op grote schaal te verspreiden. Bekijk de geselecteerde projecten, compendia, studies enz.

Ook het huidige Erasmus+-programma (2014-2020) promoot het leren van talen en taalkundige diversiteit. Het is zelfs een van de overkoepelende prioriteiten.

Vanuit het cultuurprogramma Creative Europe steunt de EU dan weer literaire vertaling om meer mensen toegang te geven tot allerlei literaire werken en de culturele en taalkundige verscheidenheid in de EU in stand te houden.