Miről is van szó?

Európában sok nyelv „él együtt” harmonikusan, ami kiválóan példázza azt az uniós törekvést – egyben az európai integráció egyik alapelvét –, hogy egységet hozzunk létre a sokféleségben.

A nyelvek meghatározó jelentőségűek egyéni identitástudatunk szempontjából, egyúttal azonban közös örökségünknek is részét képezik. Hidat építenek az emberek között, és ablakot nyitnak más országokra és kultúrákra, elősegítve a kölcsönös megértést. Az eredményes többnyelvűségi politika a polgárok életesélyeit is növelheti: javíthatja foglalkoztathatóságukat, megkönnyítheti számukra, hogy szolgáltatásokat vegyenek igénybe és érvényre juttassák jogaikat, az interkulturális párbeszéd és a társadalmi kohézió elmélyítése révén pedig erősítheti a szolidaritást.

Az Európai Uniót ma már 28 tagállam alkotja, lakosainak száma eléri az 500 milliót, területén 24 hivatalos uniós nyelvet beszélnek és három ábécét használnak. A hivatalos uniós nyelveken kívül az EU örökségének a része mintegy 60 másik nyelv is, amelyeket egyes európai régiókban, illetve egyes népcsoportokon belül beszélnek a kontinensen. Ezen túlmenően a bevándorlók is számos nyelvet hoztak magukkal: becslések szerint legkevesebb 175 nemzetiség képviselteti magát az EU határain belül.

A nyelvi sokszínűség iránti tisztelet fontosságát az Európai Unió Alapjogi Chartájának Az előző linken elérhető szöveg fordításai  22. cikke („[a]z Unió tiszteletben tartja a kulturális, vallási és nyelvi sokféleséget”) és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 3. cikke is említi („[a]z Unió tiszteletben tartja saját kulturális és nyelvi sokféleségét, továbbá biztosítja Európa kulturális örökségének megőrzését és további gyarapítását”).

Mit tesz az EU? 

A Nyelvek Európai Napja alkalmából az EU minden év szeptember 26-án számos eseményt és összejövetelt szervez abból a célból, hogy – az Európa Tanáccsal, az Élő Nyelvek Európai Központjával, nyelvi intézményekkel és európai polgárokkal karöltve – népszerűsítse a nyelvtanulást, és előmozdítsa a nyelvi sokszínűség ügyét.

Az uniós oktatási programok a kezdetektől fogva támogatást biztosítottak a nyelvtanulást segítő projektek megvalósításához, és ez a jövőben sem lesz másként. Az egész életen át tartó tanulás programján Az előző linken elérhető szöveg fordításai  (2007–2013) belül külön tematikus ágat alkotott a nyelvtanulás és a nyelvi sokszínűség. A program támogatást biztosított olyan hálózatok számára, melyek nyelvi szakpolitikák kifejlesztésén dolgoztak, és forrásokat juttatott olyan multilaterális projektek működtetéséhez, melyek nyelvi oktatóanyagokat dolgoztak ki és tettek széles körben hozzáférhetővé. A pályázati felhívással, a pályázatok elbírálásával kapcsolatos információk, valamint a témával kapcsolatos tanulmányok stb. itt olvashatók.

Az Erasmus+ program, melyet 2014-ben indított útnak az EU, és amelynek 2020-ig tart a futamideje, átfogó prioritásként rögzíti a nyelvtanulás és a nyelvi sokszínűség előmozdítását.

Az EU kulturális programja, a Kreatív Európa műfordítások elkészítéséhez biztosít támogatást annak érdekében, hogy minél többen ismerkedhessenek meg idegen nyelven íródott irodalmi művekkel, illetve hogy az Unió megőrizhesse nyelvi és kulturális sokszínűségét.