Miről is van szó?

Európában sok nyelv „él együtt” harmonikusan, ami kiválóan példázza azt az uniós törekvést – egyben az európai integráció egyik alapelvét –, hogy egységet hozzunk létre a sokféleségben.

A nyelvek meghatározó jelentőségűek egyéni identitástudatunk szempontjából, egyúttal azonban közös örökségünknek is részét képezik. Hidat építenek az emberek között, és ablakot nyitnak más országokra és kultúrákra, elősegítve a kölcsönös megértést. Az eredményes többnyelvűségi politika a polgárok életesélyeit is növelheti: javíthatja foglalkoztathatóságukat, megkönnyítheti számukra, hogy szolgáltatásokat vegyenek igénybe és érvényre juttassák jogaikat, az interkulturális párbeszéd és a társadalmi kohézió elmélyítése révén pedig erősítheti a szolidaritást.

Az Európai Uniót ma már 28 tagállam alkotja, lakosainak száma eléri az 500 milliót, területén 24 hivatalos uniós nyelvet

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) beszélnek és három ábécét használnak. A hivatalos uniós nyelveken kívül az EU örökségének a része mintegy 60 másik nyelv is, amelyeket egyes európai régiókban, illetve egyes népcsoportokon belül beszélnek a kontinensen. Ezen túlmenően a bevándorlók is számos nyelvet hoztak magukkal: becslések szerint legkevesebb 175 nemzetiség képviselteti magát az EU határain belül.


A nyelvi sokszínűség iránti tisztelet fontosságát az Európai Unió Alapjogi Chartájának

Az előző linken elérhető szöveg fordításai  22. cikke („[a]z Unió tiszteletben tartja a kulturális, vallási és nyelvi sokféleséget”) és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 3. cikke is említi („[a]z Unió tiszteletben tartja saját kulturális és nyelvi sokféleségét, továbbá biztosítja Európa kulturális örökségének megőrzését és további gyarapítását”).

Mit tesz az EU? 

A Nyelvek Európai Napja

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) alkalmából az EU minden év szeptember 26-án számos eseményt és összejövetelt szervez abból a célból, hogy – az Európa Tanáccsal, az Élő Nyelvek Európai Központjával, nyelvi intézményekkel és európai polgárokkal karöltve – népszerűsítse a nyelvtanulást, és előmozdítsa a nyelvi sokszínűség ügyét.

Az uniós oktatási programok a kezdetektől fogva támogatást biztosítottak a nyelvtanulást segítő projektek megvalósításához, és ez a jövőben sem lesz másként. Az egész életen át tartó tanulás programján

Az előző linken elérhető szöveg fordításai  (2007–2013) belül külön tematikus ágat alkotott a nyelvtanulás és a nyelvi sokszínűség. A program támogatást biztosított olyan hálózatok számára, melyek nyelvi szakpolitikák kifejlesztésén dolgoztak, és forrásokat juttatott olyan multilaterális projektek működtetéséhez, melyek nyelvi oktatóanyagokat dolgoztak ki és tettek széles körben hozzáférhetővé. A pályázati felhívással, a pályázatok elbírálásával kapcsolatos információk, valamint a témával kapcsolatos tanulmányok stb. itt olvashatók.

Az Erasmus+ program, melyet 2014-ben indított útnak az EU, és amelynek 2020-ig tart a futamideje, átfogó prioritásként rögzíti a nyelvtanulás és a nyelvi sokszínűség előmozdítását.

Az EU kulturális programja, a Kreatív Európa műfordítások elkészítéséhez biztosít támogatást annak érdekében, hogy minél többen ismerkedhessenek meg idegen nyelven íródott irodalmi művekkel, illetve hogy az Unió megőrizhesse nyelvi és kulturális sokszínűségét.