U čemu je bit?

Skladno istovremeno postojanje brojnih jezika u Europi snažan je simbol težnje Europske unije da bude ujedinjena u raznolikosti koja predstavlja jedan od stupova europskog projekta.

Jezicima se definiraju osobni identiteti, ali oni su i dio zajedničkog nasljeđa. Mogu poslužiti kao most prema drugim narodima i otvoriti pristup drugim zemljama i kulturama uz promicanje međusobnog razumijevanja. Uspješnom politikom višejezičnosti mogu se poboljšati životne mogućnosti građana: njome se mogu poboljšati njihovi izgledi za zaposlenje, a može se i olakšati pristup uslugama i pravima te pridonijeti solidarnosti boljim međukulturnim dijalogom i socijalnom kohezijom.

EU trenutačno ima 500 milijuna građana, 28 država članica, tri pisma i 24 službena jezika, od kojih se neki upotrebljavaju u cijelom svijetu. Otprilike 60 drugih jezika također su dio europske baštine EU-a te se njima koristi u određenim područjima ili određenim skupinama. Osim toga, useljenici sa sobom donose brojne jezike – procjenjuje se da je trenutačno unutar granica EU-a prisutno najmanje 175 nacionalnosti.

Jezična raznolikost utjelovljena je u članku 22. Europske povelje o temeljnim pravima Odaberi prijevod prethodne poveznice  („Unija poštuje kulturnu, vjersku i jezičnu raznolikost”) te u članku 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU-a) („Ona poštuje svoju bogatu kulturnu i jezičnu raznolikost te osigurava očuvanje i unapređenje kulturnog nasljeđa Europe.”).

Što se poduzima? 

Svake godine na Europski dan jezikâ (26. rujna) EU udruži snage s Vijećem Europe, Europskim centrom za suvremene jezike, jezičnim ustanovama i građanima diljem Europe radi promidžbe jezične raznolikosti i učenja jezika održavanjem događanja.

Obrazovnim programima EU-a uvijek se osiguravalo financiranje projekata za učenje jezika te će se ta tradicija nastaviti. Jedna komponenta programa za cjeloživotno učenje Odaberi prijevod prethodne poveznice  2007. – 2013. posvećena je učenju jezika i jezičnoj raznolikosti. Njome su podržane mreže kojima se doprinosi razvoju jezičnih politika, kao i multilateralni projekti u okviru kojih su se razvijali materijali za učenje jezika te stavljali na raspolaganje širokoj publici. Rezultate odabira, zbirke, studije itd. možete pronaći ovdje.

U okviru programa Erasmus+ koji je trenutačno u tijeku (2014. – 2020.) promidžba učenja jezika i jezične raznolikosti jedan je od glavnih prioriteta.

Kulturnim programom EU-a Kreativna Europa podržava se književno prevođenje kako bi više osoba imalo pristup književnim djelima i kako bi se održala kulturna jezična raznolikost u EU-u.