U čemu je bit?

Skladno istovremeno postojanje brojnih jezika u Europi snažan je simbol težnje Europske unije da bude ujedinjena u raznolikosti koja predstavlja jedan od stupova europskog projekta.

Jezicima se definiraju osobni identiteti, ali oni su i dio zajedničkog nasljeđa. Mogu poslužiti kao most prema drugim narodima i otvoriti pristup drugim zemljama i kulturama uz promicanje međusobnog razumijevanja. Uspješnom politikom višejezičnosti mogu se poboljšati životne mogućnosti građana: njome se mogu poboljšati njihovi izgledi za zaposlenje, a može se i olakšati pristup uslugama i pravima te pridonijeti solidarnosti boljim međukulturnim dijalogom i socijalnom kohezijom.

EU trenutačno ima 500 milijuna građana, 28 država članica, tri pisma i 24 službena jezika

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , od kojih se neki upotrebljavaju u cijelom svijetu. Otprilike 60 drugih jezika također su dio europske baštine EU-a te se njima koristi u određenim područjima ili određenim skupinama. Osim toga, useljenici sa sobom donose brojne jezike – procjenjuje se da je trenutačno unutar granica EU-a prisutno najmanje 175 nacionalnosti.


Jezična raznolikost utjelovljena je u članku 22. Europske povelje o temeljnim pravima

Odaberi prijevod prethodne poveznice  („Unija poštuje kulturnu, vjersku i jezičnu raznolikost”) te u članku 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU-a) („Ona poštuje svoju bogatu kulturnu i jezičnu raznolikost te osigurava očuvanje i unapređenje kulturnog nasljeđa Europe.”).

Što se poduzima? 

Svake godine na Europski dan jezikâ

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) (26. rujna) EU udruži snage s Vijećem Europe, Europskim centrom za suvremene jezike, jezičnim ustanovama i građanima diljem Europe radi promidžbe jezične raznolikosti i učenja jezika održavanjem događanja.

Obrazovnim programima EU-a uvijek se osiguravalo financiranje projekata za učenje jezika te će se ta tradicija nastaviti. Jedna komponenta programa za cjeloživotno učenje

Odaberi prijevod prethodne poveznice  2007. – 2013. posvećena je učenju jezika i jezičnoj raznolikosti. Njome su podržane mreže kojima se doprinosi razvoju jezičnih politika, kao i multilateralni projekti u okviru kojih su se razvijali materijali za učenje jezika te stavljali na raspolaganje širokoj publici. Rezultate odabira, zbirke, studije itd. možete pronaći ovdje.

U okviru programa Erasmus+ koji je trenutačno u tijeku (2014. – 2020.) promidžba učenja jezika i jezične raznolikosti jedan je od glavnih prioriteta.

Kulturnim programom EU-a Kreativna Europa podržava se književno prevođenje kako bi više osoba imalo pristup književnim djelima i kako bi se održala kulturna jezična raznolikost u EU-u.