Περί τίνος πρόκειται;

Η αρμονική συνύπαρξη πολλών γλωσσών στην Ευρώπη συμβολίζει τον φιλόδοξο στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι ενωμένη μέσα από τη διαφορετικότητα, πράγμα που αποτελεί έναν από τους θεμέλιους λίθους του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

Οι γλώσσες καθορίζουν την προσωπική μας ταυτότητα, αλλά αποτελούν και μέρος μιας κοινής κληρονομιάς. Μπορούν να χρησιμεύσουν ως γέφυρα που μας ενώνει με άλλους ανθρώπους, αλλά και να ανοίξουν δρόμους για άλλες χώρες και άλλους πολιτισμούς διευκολύνοντας την αμοιβαία κατανόηση. Μια επιτυχημένη πολιτική πολυγλωσσίας μπορεί να πολλαπλασιάσει τις ευκαιρίες που έχουν οι πολίτες σε όλη τους τη ζωή: μπορεί να αυξήσει την απασχολησιμότητά τους, να διευκολύνει την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες και δικαιώματα και να συμβάλει στην αλληλεγγύη μέσω της ενίσχυσης του διαπολιτισμικού διαλόγου και της κοινωνικής συνοχής.

Η ΕΕ έχει τώρα 500 εκατομμύρια πολίτες, 27 κράτη μέλη, 3 αλφάβητα και 24 επίσημες γλώσσες, μερικές από τις οποίες μιλούνται σε όλο τον κόσμο. Περίπου 60 άλλες γλώσσες αποτελούν επίσης μέρος της κληρονομιάς της ΕΕ και μιλούνται σε συγκεκριμένες περιοχές ή από συγκεκριμένες ομάδες. Επιπλέον, οι μετανάστες έφεραν μαζί τους πολλές άλλες γλώσσες: υπολογίζεται ότι σήμερα τουλάχιστον 175 εθνότητες είναι παρούσες εντός των συνόρων της ΕΕ.

Η γλωσσική πολυμορφία αναφέρεται στο άρθρο 22 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  («Η Ένωση σέβεται την πολιτισμική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία»), καθώς και στο άρθρο 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) («Η Ένωση σέβεται τον πλούτο της πολιτιστικής και γλωσσικής της πολυμορφίας και μεριμνά για την προστασία και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.»).

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα; 

Κάθε χρόνο στις 26 Σεπτεμβρίου, όταν γιορτάζεται η Ευρωπαϊκή Ημέρα των Γλωσσών, η ΕΕ ενώνει τις δυνάμεις της με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών, γλωσσικά ινστιτούτα και πολίτες απ' όλη την Ευρώπη για την προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας και της εκμάθησης ξένων γλωσσών μέσα από διάφορες εκδηλώσεις.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΕΕ έχουν χρηματοδοτήσει στο παρελθόν και θα εξακολουθήσουν να χρηματοδοτούν και στο μέλλον προγράμματα εκμάθησης γλωσσών. Το πρόγραμμα διά βίου μάθησης Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 2007-2013 διέθετε ειδικό σκέλος για την εκμάθηση γλωσσών και τη γλωσσική πολυμορφία. Παρείχε στήριξη σε δίκτυα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη γλωσσικών πολιτικών, καθώς και σε πολυμερή σχέδια που εκπονούν υλικό εκμάθησης γλωσσών και το διαθέτουν στο ευρύ κοινό. Τα αποτελέσματα, επιτομές, μελέτες κ.λπ. είναι διαθέσιμα εδώ.

Στο σημερινό πρόγραμμα Erasmus + (2014-2020), η προώθηση της εκμάθησης ξένων γλωσσών και της γλωσσικής πολυμορφίας είναι μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες.

Το πρόγραμμα της ΕΕ «Δημιουργική Ευρώπη» στηρίζει τη λογοτεχνική μετάφραση με στόχο την πρόσβαση περισσότερων ατόμων σε λογοτεχνικά έργα και τη διατήρηση της γλωσσικής πολυμορφίας στην ΕΕ.