Vad går det ut på?

År 2002 uppmanade Europeiska rådet i Barcelonapdf länderna att förbättra de grundläggande färdigheterna, särskilt genom att undervisa i minst två främmande språk redan från mycket tidig ålder. Länderna uppmanades också införa en indikator för språkkunskaper. Sedan dess har kommissionen bidragit till att stödja språkinlärning och ta fram resultatindikatorer.

En studie om språkkunskaperpdf som gjordes i 14 EU-länder 2011–2012 visade att

  • 42 procent av 15-åringarna var ”självständiga språkanvändare” av sitt första främmande språk (nivå B1/B2 i den europeiska referensramen för språk)
  • 25 procent var självständiga användare av ett andra främmande språk
  • 14 procent av eleverna saknade helt grundläggande kunskaper i främmande språk.

En senare rapport bekräftar att språkundervisningen i många länder inte håller måttet.

I rådets slutsatser om flerspråkighet och utvecklingen av språkkunskaperpdf från 2014 lovade EU-länderna att förbättra språkundervisningen i skolorna.

Vad har man gjort hittills?

Mellan 2011 och 2013 diskuterade arbetsgruppen om språk i utbildningen English (en) hur man kan förbättra språkkunskaperna. Det ledde fram till en rapport om innovativa, vetenskapligt bevisade metoder för att lära sig språk snabbare pdf(1.34 Mb) English (en) . Rapporten tar framför allt upp

  • språk- och innehållsintegrerad inlärning och undervisning
  • datorstödd språkinlärning.

Rapporten innehåller också resultaten från ett projekt om innovativa metoder med it i språkundervisningen.

Det behövs också bättre metoder för att bedöma språkkunskaperna, vilket många utbildningssystem saknar.

Förmågan att kommunicera på flera språk är en av de nyckelkompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . I likhet med andra överförbara färdigheter är språkkunskaper bra för både enskilda människor och hela ekonomin. Med utgångspunkt i den europeiska referensramen för språk håller en arbetsgrupp English (en) nu på att ta fram ramar för it- och företagskunskaper.

Vi behöver konkreta belägg för vilken typ av språkkunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden så att undervisning, kunskaper och bedömning kan anpassas till behoven.

Vad blir nästa steg?