Za kaj gre

Evropski svet v Barcelonipdf je marca 2002 pozval k ukrepom „za boljše obvladovanje temeljnih veščin, zlasti s poučevanjem vsaj dveh tujih jezikov v zgodnjem otroštvu“, in „pripravi kazalnika jezikovnih spretnosti.“ Od takrat Komisija podpira prizadevanja za oblikovanje politike učenja jezikov in kazalnikov uspešnosti.

Raziskava o znanju jezikov leta 2011–2012pdf v 14 državah EU je pokazala, da:

  • 42 % testiranih petnajstletnih dijakov dosega znanje samostojnega uporabnika“ (raven B1/B2 skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike ) v prvem tujem jeziku.
  • 25 % to raven dosega v drugem tujem jeziku,
  • 14 % dijakov nima niti osnovnega znanja enega tujega jezika.

Nedavno poročilo potrjuje, da je poučevanje tujih jezikov v mnogih državah še vedno neustrezno.

Iz sklepov Sveta o večjezičnosti in razvoju jezikovnih kompetenc pdf iz leta 2014 je razvidno, da so se države EU odločno zavezale izboljšanju poučevanja jezikov v šolah.

Dosedanji ukrepi

Med letoma 2011 in 2013 se je tematska delovna skupina za jezike v izobraževanju in usposabljanju English (en) osredotočila na načine za izboljšanje rezultatov učenja jezikov. Pripravila je primerjalno analizo in nato poročilo o inovativnih in znanstveno dokazanih metodah za hitrejše učenje jezikov pdf(1.34 Mb) English (en) . Glavni dve temi poročila sta:

  • poučevanje nejezikovnih predmetov v tujem jeziku (CLIL)
  • računalniško podprto učenje jezikov (CALL)

Poročilo vsebuje ugotovitve projekta ICT-Rev o inovativnih metodah poučevanja jezikov.

Hkrati s prizadevanji za izboljšanje poučevanja jezikov so potrebna prizadevanja za razvoj modernih načinov ocenjevanja znanja. Številni izobraževalni sistemi nimajo takih metod.

Sposobnost komuniciranja v več jezikih je temeljna spretnost, ki jo zahteva trg dela български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Kot druge generične spretnosti tudi jezikovno znanje povečuje konkurenčnost posameznika in gospodarstva. Na podlagi izkušenj s skupnim evropskim referenčnim okvirom strokovnjaki za poučevanje jezikov od septembra 2014 sodelujejo v delovni skupini strategije ET2020 English (en) in bodo pomagali oblikovati okvir za digitalna znanja in podjetniške veščine.

Potrebujemo trdne dokaze o tem, kakšno jezikovno znanje zahteva trg dela, da bi ugotovili, ali poučevanje, učenje in ocenjevanje znanja upoštevajo te potrebe in se osredotočajo na ustrezne rezultate.

Kaj sledi