Waar gaat het om?

Op de Europese Raad van Barcelonapdf (maart 2002) is er gepleit voor "verbetering van de basisvaardigheden, met name door vanaf zeer jonge leeftijd minstens twee vreemde talen te onderwijzen", en voor de "vaststelling van een taalvaardigheidsindicator". Sindsdien steunt de Commissie het leren van vreemde talen en de ontwikkeling van indicatoren daarvoor.

Uit een EU-enquête over taalvaardighedenpdf die in 2011 en 2012 in 14 EU-landen is gehouden, is gebleken dat van alle 15-jarige scholieren:

  • 42% het niveau "onafhankelijke gebruiker" (B1/B2 van het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen) heeft voor de eerste vreemde taal
  • slechts 25% dit niveau ook haalt voor een tweede vreemde taal
  • 14% van de leerlingen zelfs niet beschikt over basiskennis van de eerste vreemde taal

Een recenter rapport bevestigt dat het vreemdetalenonderwijs in veel landen tekortschiet.

In de Conclusies van de Raad over meertaligheid en de ontwikkeling van taalcompetentiespdf uit 2014 hebben de EU-landen de belofte gedaan om het vreemdetalenonderwijs op school te verbeteren.

Wat is er al gebeurd?

Tussen 2011 en 2013 heeft de thematische werkgroep voor talen in onderwijs en opleiding English (en) zich gebogen over manieren om het talenonderwijs doeltreffender te maken. Op basis van een vergelijkende analyse heeft zij een rapport over innovatieve en wetenschappelijk onderbouwde methodes om het leren van talen te versnellen pdf(1.34 Mb) English (en) opgesteld. De beide hoofdthema's van dit rapport zijn:

  • taal- en inhoudsgericht onderwijs (CLIL)
  • computerondersteund leren van talen (CALL).

In het rapport zijn de conclusies verwerkt van het ICT-Rev-project met betrekking tot innovatie in het talenonderwijs.

De verbetering van het taalonderwijs moet samengaan met de ontwikkeling van moderne beoordelingsmethodes. In veel onderwijsstelsels ontbreekt het hieraan.

De beheersing van meerdere talen is een van de belangrijkste eisen die de arbeidsmarkt stelt български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Net als andere overdraagbare vaardigheden, maakt deze het individu en de economie concurrerender. Voortbouwend op de ervaring met het gemeenschappelijke Europees referentiekader voor talen zitten sinds september 2014 ook taaldeskundigen in de ET2020-werkgroep English (en) . Zij zullen helpen een kader te ontwikkelen voor digitale en ondernemersvaardigheden.

We hebben harde gegevens nodig over het soort taalvaardigheid waar de arbeidsmarkt om vraagt, zodat we daarmee rekening kunnen houden bij het talenonderwijs en de taalvaardigheidsbeoordeling.

Wat zijn de volgende stappen?