Ką reiškia daugiakalbystė?

2002 m. kovo mėn. Barselonos Europos Vadovų Tarybapdf paragino imtis veiksmų „siekiant gerinti pagrindinius įgūdžius, visų pirma nuo mažens mokyti vaikus bent dviejų užsienio kalbų“ ir „sukurti kalbinės kompetencijos rodiklį“. Nuo tada Komisija plėtoja kalbų mokymosi politiką ir rengia rezultatų rodiklius.

2011–2012 m. ES kalbų tyrimopdf (vykdyto14 ES šalių) duomenimis:

  • 42 proc. tirtų penkiolikmečių yra pasiekę pirmosios užsienio kalbos pažengusio vartotojo lygį (Bendroje Europos kalbų mokėjimo orientacinėje sistemoje – B1/B2lygis).
  • 25 proc. yra pasiekę antrosios užsienio kalbos pažengusio vartotojo lygį.
  • 14 proc. moksleivių išvis nemoka jokios užsienio kalbos.

Iš naujesnės ataskaitos matyti, kad užsienio kalbų daugelyje šalių tebemokoma nepakankamai.

2014 m. Tarybos išvadose dėl daugiakalbystės ir kalbinių kompetencijų tobulinimopdf ES šalys įsipareigojo užsienio kalbų mokyklose mokyti veiksmingiau.

Kas jau padaryta?

2011–2013 m. kalbų mokymą švietimo ir mokymo sistemose nagrinėjanti darbo grupė English (en) analizavo, kaip būtų galima pasiekti geresnių užsienio kalbos mokymosi rezultatų. Ji atliko palyginamąją analizę ir parengė novatoriškų, moksliškai pagrįstų spartesnio kalbų mokymosi metodų ataskaitą pdf(1.34 Mb) English (en) . Ataskaitoje nagrinėjamos dvi pagrindinės temos:

  • integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas (angl. CLIL);
  • kompiuterinis kalbų mokymasis (angl. CALL).

Į ataskaitą įtrauktos ir projekto IRT-Rev, kuriuo tirta novatoriška kalbų mokymosi metodika, išvados.

Kalbų mokymo tobulinimo pastangas būtina derinti su modernių vertinimo metodų plėtote. Daugelyje švietimo sistemų tokių metodų trūksta.

Gebėjimas bendrauti keliomis kalbomis – vienas iš reikalingiausių darbo rinkoje български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Dėl kalbų žinių, kaip ir dėl kitų perkeliamų gebėjimų, tiek pavieniai asmenys, tiek ekonomika tampa konkurencingesni. Remdamiesi Bendros Europos kalbų mokėjimo orientacinės sistemos patirtimi, kalbų mokymo ekspertai nuo 2014 m. rugsėjo mėn. dalyvauja programos „ET 2020“ darbo grupėje English (en) ir padės rengti skaitmeninių ir verslumo įgūdžių sistemas.

Reikia patikimų duomenų, kokių kalbinių gebėjimų reikia darbo rinkoje, kad mokant(is) kalbų ir vertinant rezultatus būtų atsižvelgiama į šias reikmes ir būtų siekiama tinkamų rezultatų.

Kas toliau?