O čemu se radi?

Europsko vijeće na sastanku u Barcelonipdf (u ožujku 2002.) pozvalo je na „poboljšanje ovladavanja temeljnim vještinama, osobito poučavanjem najmanje dvaju stranih jezika od vrlo rane dobi” te na uvođenje pokazatelja jezične kompetencije. Komisija otad podupire napore za razvoj politike učenja jezika i pokazatelja rezultata.

Ispitivanjem jezičnih vještina u EU-u koje je provedeno 2011. – 2012.pdf (u 14 država članica EU-a) utvrđeno je sljedeće:

  • među testiranim 15-godišnjacima, 42 % ih govori prvi strani jezik na razini „samostalnog korisnika” (B1/B2 u Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike)
  • u drugom stranom jeziku tu je razinu doseglo 25 % testiranih učenika
  • niti jedan strani jezik na osnovnoj razini ne poznaje 14 % učenika

Novijim je izvješćem potvrđeno da je nastava stranih jezika u mnogim državama i dalje neprimjerena.

U zaključcima Vijeća o višejezičnosti i razvoju jezičnih kompetencija iz 2014.pdf države članice EU-a snažno su se obvezale poboljšati učinkovitost nastave jezika u školama.

Što je dosad učinjeno?

Tematska radna skupina o jezicima u obrazovanju i osposobljavanju English (en) od 2011. do 2013. radila je na mogućim načinima poboljšanja ishoda učenja jezika. Skupina je provela usporednu analizu i potom sastavila izvješće o inovativnim i znanstveno dokazanim metodama ubrzavanja učenja jezika pdf(1.34 Mb) English (en) . Izvješće sadržava dvije glavne teme:

  • integrirano učenje jezika i nastavnog sadržaja (CLIL)
  • računalno potpomognuto učenje jezika (CALL)

Izvješće obuhvaća nalaze projekta ICT-Rev o inovativnim metodama u jezičnoj nastavi.

Napori za poboljšanje jezične nastave moraju biti popraćeni naporima za razvoj modernih metoda ocjenjivanja. Takve metode nedostaju u mnogim obrazovnim sustavima.

Mogućnost komunikacije na nekoliko jezika jedna je od ključnih vještina potrebnih za ispunjavanje zahtjeva tržišta rada. Poput ostalih prenosivih vještina, ona i pojedince i gospodarstvo čini konkurentnijima. Na temelju iskustava stečenih u radu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom stručnjaci za jezičnu nastavu sudjeluju u radnoj skupini ET2020 English (en) od rujna 2014. te će pridonijeti razvoju okvira za digitalne i poduzetničke vještine.

Potrebni su nam čvrsti dokazi o vrsti jezičnih vještina koje se traže na tržištu rada kako bi se te potrebe uzele u obzir u nastavi, učenju i ocjenjivanju te kako bismo se mogli usredotočiti na odgovarajuće ishode.

Što je sljedeće?