Περί τίνος πρόκειται;

Τον Μάρτιο του 2002 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνηςpdf ζήτησε να ληφθούν μέτρα για "να βελτιωθεί η εκμάθηση των βασικών δεξιοτήτων, και δη με τη διδασκαλία δύο τουλάχιστον ξένων γλωσσών από πολύ νεαρά ηλικία», καθώς και για να θεσπιστεί ένας δείκτης γλωσσικών ικανοτήτων. Έκτοτε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τις προσπάθειες χάραξης πολιτικής για την προώθηση της εκμάθησης ξένων γλωσσών και την κατάρτιση δεικτών για την αξιολόγηση των σχετικών αποτελεσμάτων.

Η έρευνα που διενήργησε η ΕΕ το 2011-12 σχετικά με τις γλωσσικές δεξιότητεςpdf (σε 14 χώρες της ΕΕ) έδειξε ότι:

  • Το 42% των μαθητών ηλικίας 15 ετών που συμμετείχαν στην έρευνα είχε φθάσει στο επίπεδο του "ανεξάρτητου χρήστη" (B1/B2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τα Γλωσσικά Προσόντα) όσον αφορά την πρώτη τους ξένη γλώσσα.
  • Το 25% είχε φθάσει στο επίπεδο αυτό και σε μια δεύτερη ξένη γλώσσα.
  • Το 14% των μαθητών δεν διέθετε βασικές γνώσεις έστω και σε μία ξένη γλώσσα.

Πιο πρόσφατη έρευνα επιβεβαιώνει ότι η διδασκαλία ξένων γλωσσών σε πολλές χώρες εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα που εξέδωσε το Συμβούλιο το 2014 σχετικά με την πολυγλωσσία και την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτωνpdf, οι χώρες της ΕΕ δεσμεύθηκαν σθεναρά να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της εκμάθησης ξένων γλωσσών στα σχολεία.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Την περίοδο 2011-2013 μια θεματική ομάδα εργασίας για τις ξένες γλώσσες στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση English (en) καταπιάστηκε με την εξεύρεση τρόπων βελτίωσης της εκμάθησης ξένων γλωσσών. Προέβη σε συγκριτική ανάλυση στοιχείων και στη συνέχεια εξέδωσε μια έκθεση σχετικά με καινοτόμους, επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους επιτάχυνσης της εκμάθησης γλωσσών pdf(1.34 Mb) English (en) . Τα δύο κυριότερα θέματα της έκθεσης είναι:

  • ολοκληρωμένη εκμάθηση περιεχομένου και γλώσσας (CLIL)
  • εκμάθηση ξένων γλωσσών με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CALL).

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης πορίσματα από την εφαρμογή του σχεδίου ICT-Rev για τις καινοτόμες μεθόδους εκμάθησης γλωσσών.

Οι προσπάθειες για βελτίωση της διδασκαλίας γλωσσών πρέπει να συμβαδίζουν με τις προσπάθειες για ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων αξιολόγησης. Πολλά εκπαιδευτικά συστήματα δεν διαθέτουν τέτοιες μεθόδους.

Η δυνατότητα επικοινωνίας σε περισσότερες από μία γλώσσες συγκαταλέγεται στις κυριότερες δεξιότητες που απαιτούνται από την αγορά εργασίας български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Όπως και άλλες μεταβιβάσιμες δεξιότητες, η εκμάθηση ξένων γλωσσών βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα τόσο των μεμονωμένων ατόμων όσο και μιας οικονομίας στο σύνολό της. Αξιοποιώντας την εμπειρία από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τα Γλωσσικά Προσόντα, οι ειδικοί στην εκμάθηση ξένων γλωσσών συμμετέχουν από τον Σεπτέμβριο του 2014 στην ομάδα εργασίας ΕΚ 2020 English (en) και συμβάλλουν στη δημιουργία πλαισίων για τις ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες.

Έχουμε ανάγκη από απτά στοιχεία για το είδος των γλωσσικών δεξιοτήτων που ζητούνται στην αγορά εργασίας, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι οι ανάγκες αυτές λαμβάνονται υπόψη κατά τη διδασκαλία, την εκμάθηση και την αξιολόγηση, και να επικεντρωνόμαστε στα κατάλληλα αποτελέσματα.

Ποια είναι τα επόμενα στάδια;