Rolul Comisiei

Fiecare stat membru își are propria politică educațională. Comisia Europeană colaborează cu statele membre și cu părțile interesate, în conformitate cu principiul subsidiarității, pentru a garanta că obiectivele urmărite sunt într-adevăr comune și pentru a le sprijini în eforturile lor, mai ales prin încurajarea schimbului de bune practici. În domeniul predării și învățării limbilor străine, rolul Comisiei Europene este de a coordona eforturile depuse de statele membre în direcția îndeplinirii obiectivelor strategiei în materie de limbi străine

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Motivație

Pentru a putea circula, munci și învăța liber în UE, cetățenii europeni trebuie să se poată exprima în limbi străine. Cunoașterea acestora contribuie semnificativ la crearea de locuri de muncă și la creșterea economică, la reducerea șomajului și la îmbunătățirea nivelului de trai.

De asemenea, este esențial să se asigure faptul că limbile nu împiedică participarea la viața societății, precum și că grupurile de limbi marginalizate pot fi identificate, reprezentate și incluse în societate.

Măsuri luate până în prezent

În Cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) (ET 2020), Comisia Europeană a colaborat cu statele membre în două grupuri de lucru consecutive privind limbile străine. Primul grup s-a concentrat pe modalitățile prin care se poate îmbunătăți oferta de competențe de comunicare multilingvă pentru piața forței de muncă. 

Al doilea grup, axat pe limbile străine în educație și formarea profesională,

English (en) a efectuat o analiză comparativă a metodelor de predare și de învățare a limbilor străine din statele membre și a elaborat rapoarte privind mijloacele prin care predarea limbilor străine poate deveni mai eficientă.

CE sprijină aceste obiective și prin activitățile programului Erasmus+

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Etapele următoare

Comisia Europeană și statele membre vor colabora la punerea în aplicare a strategiei de îmbunătățire a predării și învățării limbilor străine în UE, ceea ce va implica și continuarea cooperării din cadrul grupurilor de lucru ET 2020

English (en) .

Printre priorități se numără și:

  • îmbunătățirea relevanței și comparabilității metodelor de testare și de evaluare
  • sporirea caracterului incluziv al școlilor prin recunoașterea limbilor migranților
  • sprijinirea și dezvoltarea competențelor profesorilor de limbi străine și ale competențelor lingvistice ale altor cadre didactice
  • creșterea eficienței predării prin învățarea integrată a conținutului și a limbii (CLIL)
  • încurajarea învățării limbilor străine asistate de calculator (CALL) și crearea de resurse educaționale deschise multilingve
  • integrarea învățării limbilor străine în strategiile privind competențele generale, cum ar fi Spațiul european pentru competențe și calificări și punerea în aplicare a inițiativei „Deschiderea educației”.