Vad går det ut på?

Bra språkkunskaper och kommunikationsförmåga är viktigt både för vanliga människor och företag.

Många företag i EU går miste om affärsmöjligheter på grund av bristande kunskaper i språk och om andra kulturer. Det krävs därför en strategisk satsning på flerspråkig kommunikation.

Ungdomar som lär sig språk kan lättare studera eller praktisera utomlands. Då kan de samtidigt fördjupa sina språkkunskaper och sin interkulturella kompetens – något som arbetsgivarna sätter värde på.

En undersökning av Erasmusprogrammet

pdf

(16.78 Mb)

English (en) visar att studenter med internationell erfarenhet klarar sig mycket bättre på arbetsmarknaden.

Vad gör EU?

För att utveckla människors färdigheter för arbetslivet samarbetar kommissionen med både utbildningssektorn och arbetsmarknaden. Genom kompetenskartan för EU bidrar EU:s regeringar, arbetsgivarorganisationer och fackföreningar till prognoser om kompetensbehoven i olika sektorer, även behovet av språkkunskaper.

Ett annat viktigt projekt är Esco – en europeisk klassificering av kunskaper, kvalifikationer och yrken som är en del av Europa 2020-strategin

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Här finns tydlig information på 24 språk om de färdigheter och kvalifikationer som krävs för olika yrken i EU. Initiativet startade 2010 och genomförs med stöd av Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning.

Det har också gjorts studier om kopplingen mellan språkkunskaper, konkurrenskraft och anställbarhet.

Efterfrågan på språkvetare ökar. Kommission vill knyta samman universitet och användare av språktjänster, bl.a. via forumet Translating Europe

Visa översättning av föregående länk .

Vad har man gjort hittills?

Mellan 2011 och 2013 drev kommissionen en företagsplattform som bidrog till nätverket för språkstrategier för konkurrenskraft och anställbarhet (Celan). Syftet var att kartlägga företagens och arbetstagarnas språkbehov och ta fram verktyg för att tillgodose behoven.

I juli 2011 publicerade arbetsgruppen Språk för jobb en rapport

pdf

(1.04 Mb)

English (en) om hur man ska tillgodose arbetsmarknadens behov av språkkunskaper.

Erasmus+

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)  är ett annat EU-program som stöder språk för jobb och tillväxt.

 

Läs mer