O čo ide?

Dobré jazykové a komunikačné schopnosti sú dôležité pre jednotlivcov, ako aj pre podniky.

Príliš veľa spoločností z EÚ prichádza o obchodné príležitosti v dôsledku nedostatočných jazykových schopností a znalostí o iných kultúrach. Je jasné, že je potrebný strategickejší prístup k viacjazyčnej komunikácii.

Mladí ľudia, ktorí sa učia cudzie jazyky, môžu absolvovať štúdium alebo odbornú prípravu v zahraničí. Nielenže sa vzdelávajú v špecifických odboroch, ale sa zdokonaľujú v jazykových a medzikultúrnych komunikačných zručnostiach, čo zamestnávatelia považujú za výhodu.

Zo štúdie o vplyve programu študentskej výmeny Európskej únie s názvom Erasmus

pdf

(16.78 Mb)

English (en) vyplýva, že absolventom s medzinárodnými skúsenosťami sa na trhu práce darí oveľa lepšie.

Čo robí Komisia?

Európska komisia spolupracuje so zainteresovanými stranami z oblasti vzdelávania a trhu práce na rozvoji profesionálnych zručností. Pomocou Panorámy zručností prispievajú vlády krajín EÚ, organizácie zamestnávateľov a odborové združenia k prognózam o potrebných zručnostiach v rôznych sektoroch vrátane odhadov o potrebe jazykových znalostí.

Ďalším kľúčovým projektom je ESCO, v rámci ktorého sa klasifikujú európske zručnosti, kompetencie, kvalifikácie a profesie. ESCO je súčasťou stratégie Európa 2020

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Poskytuje jasné informácie (v 24 jazykoch) o zručnostiach, schopnostiach a kvalifikáciách, ktoré sa požadujú pre rôzne profesie v EÚ. Projekt, ktorý sa začal v roku 2010, podporuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania.

Komisia takisto zhromažďuje údaje zo štúdií uskutočnených v EÚ o prepojení medzi jazykovými znalosťami, konkurencieschopnosťou a zamestnateľnosťou.

Medzi jazykovými profesiami rastie záujem o špecializovaných lingvistov. Komisia sa usiluje o vytvorenie spojení medzi univerzitami a používateľmi jazykových služieb, napr. prostredníctvom fóra Translating Europe

Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu .

Čo sa doteraz dosiahlo?

V rokoch 2011 až 2013 Komisia koordinovala obchodnú platformu, ktorá poskytla podkladové údaje pre sieť na podporu jazykových stratégií pre konkurencieschopnosť a zamestnateľnosť (CELAN). Jej cieľom bolo určiť jazykové potreby podnikov a zamestnancov z EÚ a poskytnúť nástroje na ich uspokojenie.

V júli 2011 uverejnila skupina Jazyky pre pracovné miesta správu

pdf

(1.04 Mb)

English (en) o komunikačných schopnostiach pre pracovný trh.

Program Erasmus+

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) je ďalším spôsobom, ako Komisia podporuje jazyky ako nástroj rastu.