Miről is van szó?

A magas szintű nyelvi és kommunikációs készségek a magánszemélyek és a vállalkozások számára egyaránt fontosak.

Nagyon sok uniós cég esik el üzleti szerződésektől a megfelelő szintű nyelvtudás és az interkulturális ismeretek hiánya miatt. Egyértelmű, hogy a többnyelvű kommunikáció tekintetében a jelenleginél célirányosabb, stratégiai megközelítésre van szükség.

Azok a fiatalok, akik idegen nyelveket tanulnak, tanulmányokat folytathatnak és képzési programokban vehetnek részt külföldön. Tantárgyi, szaktárgyi ismereteiken kívül a külföldön tanuló fiatalok nyelvi és interkulturális készségei is fejlődnek, ami nagy többletértéket jelent jövőbeli munkáltatóik számára.

Az európai uniós Erasmus diákcsereprogramról hatásvizsgálat készült

pdf

(16.78 Mb)

English (en) , melynek során megállapítást nyert, hogy a nemzetközi tapasztalattal rendelkező diplomások sokkal jobban boldogulnak a munkaerőpiacon.

Mit tesz ezen a téren az Európai Bizottság?

Az Európai Bizottság mind az oktatási szférában, mind a munkaerőpiacon tevékeny érdekelt felekkel együttműködik annak érdekében, hogy az oktatási és képzési rendszerekből kikerülő fiatalok rendelkezzenek az elhelyezkedéshez szükséges készségekkel. A tagállami kormányok, a munkáltatói szervezetek és a szakszervezetek közreműködésével az uniós „készségkörkép” nevű információs portál előrejelzéseket tesz közzé az egyes ágazatokban keresett munkavállalói készségekről, a nyelvi készségeket is ideértve.

Nagyon fontos az ESCO projekt, a készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások európai osztályozása is, mely részét képezi az Európa 2020 stratégiának

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Az ESCO közérthető információkkal szolgál (24 nyelven) arról, hogy Unió-szerte milyen készségekre, képességekre és képesítésekre van szükség különböző szakmák gyakorlásához. A portál 2010 óta működik. Fejlesztésében az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) is részt vesz.

A fentieken túlmenően a Bizottság adatokat gyűjt azoknak az Európai Unióban végzett felméréseknek a révén, melyek a nyelvi készségek, a versenyképesség és a foglalkoztathatóság közötti összefüggéseket vizsgálják.

A nyelvi szakmákban egyre nagyobb kereslet mutatkozik a nyelvész szakemberek iránt. A Bizottság arra törekszik, hogy nyelvi kapcsolatok épüljenek ki az egyetemek és a nyelvi szolgáltatások felhasználói között, például a Translating Europe Forum

Az előző linken elérhető szöveg fordításai  elnevezésű, évente megrendezésre kerülő rendezvényen.

Milyen lépésekre került sor eddig?

2011 és 2013 között a Bizottság koordinálta azt az üzleti platformot, melynek megbeszélései kiindulópontul szolgáltak a CELAN (a versenyképességet és a foglalkoztathatóságot szolgáló nyelvi stratégiák kidolgozását szorgalmazó hálózat) létrejöttéhez. A hálózat abból a célból jött létre, hogy feltérképezze az európai uniós vállalkozások és munkavállalók szükségleteit a nyelvi készségek tekintetében, és eszközöket biztosítson a e szükségletek kielégítésére.

2011 júliusában a „Nyelvek a foglalkoztatásért” elnevezésű, az elhelyezkedést szolgáló nyelvtanulással foglalkozó tematikus munkacsoport jelentést

pdf

(1.04 Mb)

English (en) adott ki arról, hogyan lehet biztosítani, hogy a munkaerőpiacon rendelkezésre álljanak a többnyelvű kommunikációhoz szükséges készségek.

A Bizottság az Erasmus+ program

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) révén is támogatja a nyelvi készségek fejlesztését, felismerve, hogy a nyelvismeret segíti a gazdaság működését és növekedését.