Kielitaidon merkitys yrityksille

Hyvät kieli- ja viestintätaidot ovat tärkeitä sekä kansalaisille että yrityksille.

Liian monet EU:ssa toimivat yritykset menettävät sopimuksia heikon kielitaidon tai puutteellisen toisten kulttuurien tuntemuksen takia. Monikieliselle viestinnälle selvästi tarvitaan oma strategia.

Vieraita kieliä osaavat nuoret voivat opiskella tai osallistua työharjoitteluun ulkomailla. He eivät saa pelkästään alakohtaista kokemusta vaan hiovat samalla myös kielitaitoaan ja kulttuurien välisen viestinnän osaamistaan, mistä on hyötyä työmarkkinoilla.

EU:n Erasmus-opiskelijavaihto-ohjelman vaikutuksia käsittelevä tutkimus

pdf

(16.78 Mb)

English (en) osoittaa, että kansainvälistä kokemusta hankkineet vastavalmistuneet pärjäävät huomattavasti muita paremmin työmarkkinoilla.

Euroopan komission hankkeet

Komissio työskentelee yhdessä koulutusalan ja työmarkkinoiden eri sidosryhmien kanssa parantaakseen ja lisätäkseen taitoja, joita tarvitaan työelämässä. Työelämän kehityssuuntia esittelevän komission verkkosivuston avulla EU-maiden hallitukset, työnantajajärjestöt ja ammattiliitot voivat ennakoida ja arvioida, millaista osaamista ja kielitaitoa eri aloilla tarvitaan.

Lisäksi komissio ylläpitää taitojen, osaamisen, pätevyyksien ja ammattien eurooppalaista luokitusta (ESCO). Luokitus kuuluu Eurooppa 2020 -strategiaan

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Se tarjoaa tietoa (24 kielellä) eri ammateissa tarvittavista taidoista, kyvyistä ja pätevyyksistä EU:ssa. Luokitus otettiin käyttöön vuonna 2010, ja se on Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tukema hanke.

Komissio myös kerää tietoa EU:ssa toteutettavista tutkimushankkeista, joissa tutkitaan kielitaidon, kilpailukyvyn ja työllistymisen välisiä yhteyksiä.

Erikoisalan osaajien kysyntä kasvaa kielialan ammateissa. Komissio pyrkii rakentamaan yhteyksiä yliopistojen ja kielialan palvelujen käyttäjien välille esim. kääntämistä Euroopassa käsittelevän foorumin

Näytä edellisen linkin kieliversiot  avulla.

Tähänastinen työ

Vuosina 2011–2013 komissio koordinoi yrityselämän foorumia, josta sai alkunsa verkosto, joka välittää kielialan palveluja yrityselämän eri sidosryhmille. Verkoston tavoitteena on tunnistaa EU:ssa toimivien yritysten ja työntekijöiden kielelliset tarpeet ja tarjota välineitä, joiden avulla näihin tarpeisiin voidaan vastata.

Työelämän kielitaitoa käsittelevä teemaryhmä julkaisi heinäkuussa 2011 raportin

pdf

(1.04 Mb)

English (en) , jonka aiheena on monikielisen viestinnän osaamisen tarjoaminen työelämän tarpeisiin.

Lisäksi komission Erasmus+ -ohjelma

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) tarjoaa keinoja talouskasvun tukemiseen kielitaidon avulla.