Milles on küsimus?

Hea keele- ja suhtlemisoskus on oluline nii inimeste kui ka ettevõtete jaoks.

Liiga paljud ELi ettevõtjad ei jõua ärilepingute sõlmimiseni kehva keeleoskuse ja puudulike teadmiste tõttu teiste kultuuride kohta. On selge, et mitmekeelsele suhtlusele on vaja strateegilisemat lähenemisviisi.

Võõrkeeli õppivad noored võivad õppida või saada koolitust välismaal. Lisaks sellele, et nad õpivad konkreetseid erialasid, parandavad nad ka oma keele- ja kultuuridevahelise suhtluse oskust, mis on tööandjate jaoks kindlasti eelis.

Uuring Euroopa Liidu Erasmuse üliõpilasvahetusprogrammi mõju kohta

pdf

(16.78 Mb)

English (en) näitab, et rahvusvahelise kogemusega ülikoolilõpetajad on tööturul edukamad.

Mida teeb Euroopa Komisjon?

Tööks vajalike oskuste arendamiseks teeb Euroopa Komisjon koostööd haridusvaldkonna ja tööturu sidusrühmadega. ELi liikmesriikide valitsused, tööandjate organisatsioonid ja ametiühingud annavad ELi oskuste ülevaate vahendusel oma panuse prognooside koostamisse selle kohta, milliseid oskusi (sealhulgas keeleoskusi) eri sektorites vajatakse.

Teine oluline projekt on ESCOoskuste, pädevuste, kvalifikatsioonide ja ametite Euroopa klassifikaator. ESCO on osa Euroopa 2020. aasta strateegiast

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Ta pakub selget teavet (24 keeles) oskuste, pädevuste ja kvalifikatsioonide kohta, mis on ELis eri ametite puhul vajalikud. Seda 2010. aastal käivitatud projekti toetab Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus.

Komisjon kogub andmeid ka keeleoskuse, konkurentsivõime ja tööhõive vaheliste seoste kohta ELis korraldatud uuringute abil.

Keeltega seotud elukutsete hulgas kasvab nõudlus kutseliste lingvistide järele. Komisjon soovib tugevdada ülikoolide ja keeleteenuste tarbijate vahelisi kontakte näiteks platvormi Translating Europe Forum

Valige lingiga seotud tõlked  vahendusel.

Mida on seni saavutatud?

Komisjon koordineeris ajavahemikuks 2011–2013 ettevõtjate platvormi, mis toetas konkurentsivõime ja tööhõive suurendamisele suunatud keeleõppe strateegia edendamise võrgustikku CELAN. Selle eesmärk oli teha kindlaks ELi ettevõtete ja töötajate keelevajadused ning pakkuda vahendeid nende rahuldamiseks.

Töörühm, mis käsitleb keeleõpet töö jaoks, avaldas 2011. aasta juulis aruande

pdf

(1.04 Mb)

English (en) mitmekeelse suhtlemisoskuse kohta tööturul.

Komisjon toetab keeli kui majanduskasvu tekitajat ka programmi Erasmus+

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) kaudu.