Περί τίνος πρόκειται;

Οι άριστες γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες είναι σημαντικές τόσο για τους ιδιώτες όσο και για τις επιχειρήσεις.

Υπερβολικά πολλές επιχειρήσεις της ΕΕ χάνουν επιχειρηματικά συμβόλαια λόγω ελλιπών γλωσσικών δεξιοτήτων και έλλειψης γνώσεων σχετικά με άλλους πολιτισμούς. Είναι σαφές ότι είναι αναγκαία μια πιο στρατηγική προσέγγιση όσον αφορά την πολυγλωσσική επικοινωνία.

Οι νέοι που μαθαίνουν ξένες γλώσσες μπορούν να σπουδάσουν ή να αποκτήσουν επαγγελματική κατάρτιση στο εξωτερικό. Όχι μόνον εκπαιδεύονται σε ειδικούς επιστημονικούς κλάδους, αλλά εξασκούν και τις γλωσσικές και διαπολιτισμικές επικοινωνιακές τους δεξιότητες, κάτι που οι εργοδότες θεωρούν πλεονέκτημα.

Μια νέα μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο του προγράμματος Erasmus της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανταλλαγές φοιτητών

pdf

(16.78 Mb)

English (en) αποδεικνύει ότι οι πτυχιούχοι με διεθνή πείρα έχουν πολύ καλύτερες προοπτικές στην αγορά εργασίας.

Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

Για την προώθηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην αγορά εργασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με ενδιαφερόμενα μέρη τόσο από τον χώρο της εκπαίδευσης όσο και από την αγορά εργασίας. Μέσω του Πανοράματος Δεξιοτήτων που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ, οι οργανώσεις εργοδοτών και τα συνδικάτα συμβάλλουν στην πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες σε διάφορους κλάδους, μεταξύ άλλων και των αναγκών σε γλωσσικές δεξιότητες.

Ένα άλλο σημαντικό πρόγραμμα είναι το ESCO, το οποίο κατηγοριοποιεί τις Ευρωπαϊκές Δεξιότητες, Ικανότητες, Προσόντα και Επαγγέλματα. Το ESCO αποτελεί μέρος της στρατηγικής "Ευρώπη 2020"

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Παρέχει σαφή στοιχεία (σε 24 γλώσσες) σχετικά με τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τα προσόντα που απαιτούνται για διάφορα επαγγέλματα στην ΕΕ. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε το 2010 και στηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεντρώνει στοιχεία από μελέτες που εκπονούνται στην ΕΕ σχετικά με τη σύνδεση των γλωσσικών δεξιοτήτων με την ανταγωνιστικότητα και την απασχολησιμότητα.

Η ζήτηση για ειδικευμένους γλωσσομαθείς αυξάνεται μεταξύ των γλωσσικών επαγγελμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει την ανάπτυξη στενότερων σχέσεων ανάμεσα στα πανεπιστήμια και τους χρήστες γλωσσικών υπηρεσιών, π.χ. μέσω του φόρουμ "Translating Europe"

Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου .

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Την περίοδο 2011-2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντόνιζε μια επιχειρηματική πλατφόρμα που τροφοδοτούσε με στοιχεία το Δίκτυο για την Προώθηση Γλωσσικών Στρατηγικών για την Ανταγωνιστικότητα και την Απασχολησιμότητα (CELAN). Στόχος της ήταν να εντοπίζει τις γλωσσικές ανάγκες των επιχειρήσεων και εργαζομένων της ΕΕ και να τους παρέχει τα εργαλεία για την κάλυψη των αναγκών αυτών.

Τον Ιούλιο του 2011 η ομάδα εργασίας με τίτλο «Οι ξένες γλώσσες ‘διαβατήριο’ για μια θέση εργασίας» δημοσίευσε μια έκθεση

pdf

(1.04 Mb)

English (en) για την ανάπτυξη δεξιοτήτων πολυγλωσσικής επικοινωνίας για την αγορά εργασίας.

Το Erasmus+

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)  είναι ένα άλλο μέσον με το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί τις γλώσσες ως μοχλό ανάπτυξης.

 

Περισσότερα