Hvad går det ud på?

Gode sprog- og kommunikationsfærdigheder er vigtige for både enkeltpersoner og virksomheder.

For mange virksomheder i EU mister kontrakter på grund af dårlige sprogkundskaber og manglende viden om andre kulturer. Det er tydeligt, at en mere målrettet strategi for flersproget kommunikation er påkrævet.

Unge, der lærer fremmedsprog, kan studere eller uddanne sig i udlandet. De uddanner sig ikke bare i bestemte fag, men forbedrer også deres sprogkundskaber og interkulturelle kommunikationsfærdigheder – et klart plus for arbejdsgivere.

En undersøgelse af virkningen af EU's udvekslingsprogram Erasmus

pdf

(16.78 Mb)

English (en) , viser, at kandidater med international erfaring klarer sig langt bedre på arbejdsmarkedet.

Hvad gør EU-Kommissionen?

For at udvikle kvalifikationer til arbejdsmarkedet samarbejder Kommissionen med både uddannelsessektoren og arbejdsmarkedet. Gennem Kommissionens EU-oversigt over kvalifikationer bidrager regeringer, arbejdsgiverforeninger og fagforeninger til prognoser for de færdigheder, der er behov for i forskellige sektorer, herunder for sprogfærdigheder.

Et andet vigtigt projekt er ESCO, som klassificerer  europæiske færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv. ESCO er en del af Europa 2020-strategien

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Det giver klare oplysninger (på 24 sprog) om de færdigheder, kompetencer og kvalifikationer, der er nødvendige i forskellige erhverv i EU. Det blev startet i 2010 og får støtte af Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop).

Kommissionen indsamler også data fra undersøgelser i EU om sammenhængen mellem sprogkundskaber, konkurrenceevne og beskæftigelsesegnethed.

Efterspørgslen efter specialuddannede lingvister er stigende i sprogerhvervene. Kommissionen søger at skabe forbindelse mellem universiteter og brugere af sprogtjenester, f.eks. gennem Translating Europe Forum

Vælg oversættelse af det forrige link .

Hvad er der gjort hidtil?

Fra 2011 til 2013 koordinerede Kommissionen en forretningsplatform, som leverede oplysninger til Network for the Promotion of Language Strategies for Competitiveness and Employability (CELAN). Målet var at fastlægge sprogbehovene i virksomheder og hos ansatte i EU og udvikle redskaber til at dække dem.

I juli 2011 offentliggjorde arbejdsgruppen Languages for Jobs en rapport

pdf

(1.04 Mb)

English (en) om at forsyne arbejdsmarkedet med færdigheder i flersproget kommunikation.

Erasmus+

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)  er et andet redskab, Kommissionen bruger til at støtte sprog som drivkraft for vækst.