Vad gör EU?

EU-kommissionen behöver tillförlitliga fakta för att kunna ta fram relevanta strategier och ändamålsenliga initiativ

EU övervakar därför språkinlärningens och språkundervisningens utveckling med hjälp av tillgängliga datakällor.

Generaldirektoratet för utbildning och kultur samarbetar med Eurostat, Unesco och OECD för att samla in och analysera språkundervisningsdata i Europa. Utifrån dessa data tar kommissionen fram tillförlitliga europeiska indikatorer och standarder för språkkunskap.

Språkundervisningsrapportenpdf från Eurydice innehåller också viktig information om utvecklingen i de olika länderna.

Varför är det viktigt?

Genom att stärka faktaunderlaget, t.ex. genom regelbunden övervakning, hjälper vi länderna att bedöma aktuella språkkunskaper, så att de kan förbättra språkinlärningen.

Vi tar också fram information om de demografiska, sociala, ekonomiska och utbildningsrelaterade variabler som påverkar språkkunskaperna i länderna och EU som helhet.

Vad har man gjort hittills?

Kommissionen publicerar en gång om året sin utbildningsöversikt, som är en kort rapport om utbildningssystemen i Europa och bidrar till en faktabaserad politik. Översikten bygger på olika riktmärken, indikatorer, studier och policydiskussioner och bildar ramen för samtalen med medlemsländerna inom EU:s utbildningsstrategi (Utbildning 2020).

Första steget mot bättre faktaunderlag för språkpolitiken togs med den europeiska indikatorn för språkkunskaper Visa översättning av föregående länk  som hjälpte EU-länderna att utveckla sin språkpolitik och förbättra sina nationella standarder.

I nästa steg genomfördes 2011 en europeisk undersökning om språkkunskaper pdf(633 kB) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) i 14 EU-länder och 16 utbildningssystem. Nästan 54 000 elevers läsförståelse, hörförståelse och skrivförmåga testades.

Vad blir nästa steg?

Eurydice kommer 2015 att kartlägga EU-ländernas nationella bedömnings- och testningsmetoder. Parallellt med detta ska en utomstående konsult göra en studie om de olika bedömningsmetodernas jämförbarhet.

Vi kommer att fortsätta att främja flerspråkighet med hjälp av den europeiska kvalitetsutmärkelsen för språk och Erasmus+, bland annat genom språkbedömning och strategiska partnerskap.

Läs mer