Vloga EU

Evropska komisija lahko pripravi ustrezne politike in učinkovite pobude le na podlagi trdnih dejstev.

Z razpoložljivimi podatkovnimi viri spremlja napredek pri poučevanju in učenju jezikov.

Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo pri zbiranju in analiziranju podatkov o učenju jezikov v Evropi sodeluje z uradom Eurostat, Unescom, in OECD. Na tej podlagi pripravijo kazalnike in standarde jezikovnih kompetenc na evropski ravni.

Redno poročilo Ključni podatki o poučevanju jezikov na evropskih šolahpdf, ki ga pripravi Eurydice, tudi prispeva pomembne informacije o razvoju v državah.

Zakaj je potrebno

Dejavnosti generalnega direktorata za izobraževanje in kulturo, predvsem redno spremljanje, omogočajo zbiranje dejstev in tako bistveno pomagajo vladam držav, da ugotovijo, kakšna je raven znanja drugega jezika, in sprejmejo ukrepe za izboljšanje rezultatov učenja jezikov.

Spremljanje rezultatov da informacije tudi o tem, kako demografski, socialni, ekonomski in izobraževalni dejavniki vplivajo na znanje jezikov v državah članicah.

Dosedanji ukrepi

Komisija vsako leto objavi Pregled izobraževanja in usposabljanja, ki omogoča oblikovanje politike na podlagi dejstev. To letno poročilo zgoščeno predstavi razvoj sistemov izobraževanja in usposabljanja v vsej Evropi. Pri pripravi poročila upoštevajo razna merila in kazalnike, nedavne študije in spremembe v politiki. Poročilo omogoča razpravo s posameznimi državami članicami v okviru strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET2020).

Prvi večji korak pri vzpostavitvi jezikovne politike na podlagi dejstev je bil Evropski kazalnik jezikovnih kompetenc Seznam prevodov predhodne povezave , ki je državam članicam omogočil, da so izpopolnile jezikovne politike in izboljšale nacionalne standarde.

Spomladi 2011 je bila v 14 državah članicah izvedena evropska raziskava o jezikovnih kompetencah pdf(633 kB) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) , ki je zaobjela 16 izobraževalnih sistemov. Pri skoraj 54 000 dijakih so ocenili tri glavne kompetence: slušno in bralno razumevanje ter pisno sporočanje v tujem jeziku.

Prihodnje delo

Eurydice bo leta 2015 popisala načine ocenjevanja in preverjanja znanja v državah članicah. Hkrati bo objavljen javni razpis za študijo primerljivosti različnih metod ocenjevanja.

Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo bo s programom Erasmus+ spodbujal večjezičnost, zlasti jezikovne projekte in strateška partnerstva, ter tudi s podelitvijo evropskih jezikovnih priznanj.

Več informacij