Aká je úloha EÚ?

Aby sa zabezpečilo vypracovanie relevantných politík a účinných iniciatív, Európska komisia musí vytvoriť základ v podobe spoľahlivých faktických údajov.

Pomocou dostupných informačných zdrojov monitoruje pokrok pri výučbe a štúdiu jazykov.

Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru (GR EAC) spolupracuje s Eurostatom, organizáciami UNESCO a OECD na zhromažďovaní a analýze údajov o výučbe jazykov v Európe. Na základe týchto údajov sa na európskej úrovni vytvárajú spoľahlivé ukazovatele a normy jazykových kompetencií.

Dôležité informácie o vývoji v jednotlivých štátoch možno takisto nájsť v správe Kľúčové údaje o jazykovej výučbe na školáchpdf, ktorú pravidelne vydáva sieť Eurydice.

Prečo je to potrebné?

Činnosti GR EAC, ktoré sa zameriavajú na posilnenie faktických údajov v oblasti jazykov, a to najmä prostredníctvom monitorovania, zásadne pomáhajú vládam porozumieť existujúcej úrovni znalostí druhého jazyka a umožňujú im prijímať opatrenia na zlepšenie výsledkov vo výučbe jazykov.

Toto monitorovanie tiež prináša informácie o vplyve demografických, sociálnych, ekonomických a vzdelávacích premenných na jazykové znalosti v rámci členských štátov a medzi nimi.

Čo sa doteraz dosiahlo?

Komisia každý rok uverejňuje Monitor vzdelávania a odbornej prípravy български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , ktorý slúži ako nástroj na posilnenie a podporu tvorby politík založených na faktoch. Tento dokument je výročnou správou, v ktorej je stručne načrtnutý vývoj systémov vzdelávania a odbornej prípravy v Európe. Zohľadňujú sa v ňom rôzne referenčné hodnoty a ukazovatele, ako aj najnovšie štúdie a vývoj v rámci politiky. V kontexte strategického rámca pre spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) (ET 2020) tento dokument poskytuje priestor na diskusie s jednotlivými členskými štátmi.

Európsky indikátor jazykovej kompetencie Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  bol prvým dôležitým krokom pri vytváraní základu v podobe spoľahlivých faktických údajov pre tvorbu politík v oblasti jazykov. Umožnil členským štátom vypracovať vlastné politiky pre oblasť štúdia jazykov a zlepšiť vnútroštátne normy.

Na jeho základe sa na jar 2011 v 14 členských štátoch a v rámci 16 vzdelávacích systémov uskutočnil európsky prieskum jazykových kompetencií pdf(633 kB) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) . Takmer 54 000 žiakov bolo preskúšaných v troch hlavných schopnostiach: čítaní, počúvaní a písaní.

Aké budú ďalšie kroky?

V roku 2015 sieť Eurydice preskúma metodiku vnútroštátnych hodnotení a testovania v jednotlivých členských štátoch. Zároveň bude vyhlásená verejná súťaž na vykonanie štúdie o porovnateľnosti rôznych metód hodnotenia.

GR EAC bude v rámci programu Erasmus+ aj naďalej podporovať viacjazyčnosť, a to najmä prostredníctvom hodnotenia jazykových schopností a strategických partnerstiev български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , ako aj prostredníctvom Európskej jazykovej značky български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Ďalšie informácie