Rolul Comisiei

Pentru a asigura elaborarea unor politici relevante și a unor inițiative eficace, Comisia Europeană trebuie să creeze o bază de date solidă.

Utilizând sursele de date disponibile, aceasta monitorizează progresele din domeniul predării și învățării limbilor străine.

Direcția Generală Educație și Cultură (DG EAC) colaborează cu Eurostat, Unesco și OCDE pentru a colecta și a analiza date privind predarea limbilor străine în Europa. Aceste informații servesc la elaborarea unor indicatori și a unor standarde solide de competențe lingvistice la nivel european.

Raportul Date-cheie privind predarea limbilor străine în școlile din Europapdf, publicat periodic de rețeaua Eurydice, oferă, la rândul său, informații importante despre evoluțiile înregistrate în statele membre.

Motivație

Activitățile DG EAC de consolidare a bazei de date în domeniul limbilor străine, în special printr-o monitorizare periodică, sunt esențiale pentru a ajuta autoritățile din statele membre să înțeleagă care este nivelul de competențe lingvistice într-o a doua limbă și a le permite să ia măsuri pentru a îmbunătăți rezultatele învățării limbilor străine.

Această monitorizare oferă, de asemenea, informații privind modul în care factorii demografici, sociali, economici și educaționali afectează nivelul de competență lingvistică din fiecare stat membru și de la un stat membru la altul.

Măsuri luate până în prezent

În fiecare an, Comisia publică Monitorul educației și formării, un instrument menit să favorizeze și să promoveze elaborarea de politici bazate pe date concrete. Acest raport anual prezintă, într-un document succint, evoluția sistemelor de educație și formare din Europa. Raportul ține cont de o serie de criterii de referință și indicatori, precum și de studii și evoluții recente în materie de politici. De asemenea, oferă un cadru pentru discuții cu fiecare stat membru: cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET 2020)

Primul pas important în crearea unei baze de date solide pentru elaborarea politicilor din domeniul limbilor străine l-a constituit indicatorul european al competențelor lingvistice Traducerile linkului anterior . Acesta le permite statelor membre să își dezvolte politicile în materie de învățare a limbilor străine și să-și îmbunătățească standardele naționale.

În continuare, în primăvara anului 2011 a fost realizat un studiu european privind competențele lingvistice pdf(633 kB) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) în 14 state membre și 16 sisteme de învățământ. Aproape 54 000 de elevi au fost testați în trei domenii de competențe: citire, ascultare și scriere.

Etapele următoare

În 2015, rețeaua Eurydice va realiza o hartă a metodelor de evaluare și de testare din statele membre. În paralel, va fi lansată o cerere de oferte pentru efectuarea unui studiu privind comparabilitatea diferitelor metode de evaluare.

DG EAC va continua să promoveze multilingvismul în cadrul programului Erasmus+, în special prin evaluarea competențelor lingvistice și prin parteneriate strategice, precum și prin premiile Etichetei lingvistice europene.

Informații suplimentare