Mi az EU szerepe ezen a téren?

Annak érdekében, hogy szakpolitikái naprakészek, kezdeményezései pedig hatékonyak legyenek, az Európai Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy a döntéshozatal tudományosan igazolt tényeken és ismereteken alapuljon.

A Bizottság a rendelkezésre álló adatforrások felhasználásával nyomon követi a nyelvtanítás és a nyelvtanulás terén végbemenő fejleményeket.

Az Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság együttműködik az Európai Unió statisztikai hivatalával (Eurostat), az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetével (UNESCO) és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD) annak érdekében, hogy egész Európából adatokat gyűjtsön a nyelvtanításról, illetve hogy az összegyűjtött adatokat elemezze. Ezeknek az adatoknak az alapján megbízható nyelvi kompetenciamutatók és kompetenciastandardok kifejlesztésére kerül sor európai szinten.

Az Eurydice hálózat által rendszeres időközönként elkészített jelentés – Key data on teaching languages at schoolpdf (Kulcsfontosságú adatok az iskolai nyelvtanítással kapcsolatban) – szintén fontos információforrás, mely a tagállami fejleményekről szolgál tájékoztatással.

Miért van erre szükség?

Az Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság több módon, elsősorban rendszeres nyomon követés révén bővíti azoknak a tudományosan igazolt tényeknek és ismereteknek a körét, melyek a nyelvi szakpolitikák alapjául szolgálnak. Ez nélkülözhetetlen segítséget jelent a tagállami kormányoknak ahhoz, hogy képet kapjanak az idegennyelv-tudás aktuális szintjéről, továbbá hogy lépéseket tegyenek a nyelvtanulás eredményességének javításáért.

A nyomon követés azzal összefüggésben is információkkal szolgál, hogy a demográfiai, társadalmi és gazdasági, valamint az oktatással kapcsolatos változók hogyan hatnak az idegennyelv-tudásra az egyes tagállamokon belül, illetve Unió-szerte.

Milyen lépésekre került sor eddig?

Az Európai Bizottság minden évben közzéteszi az Oktatási és Képzési Figyelő című jelentést, mely a kutatási eredményeken alapuló szakpolitikai munkát hivatott előmozdítani és ösztönözni. A dokumentum tömör formában áttekintést ad az európai oktatási és képzési rendszerek fejlődéséről. A jelentés készítői megállapításaikat egy sor teljesítménymérő referenciaérték és mutató, valamint a közelmúltban megjelent tanulmányok és a legújabb szakpolitikai fejlemények figyelembevételével fogalmazzák meg. Az Oktatási és Képzési Figyelő teremti meg a kereteit azoknak a megbeszéléseknek, melyekre azoktatás és a képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszerében (Oktatás és képzés 2020) kerül sor az egyes tagállamokkal.

A nyelvpolitikai munka tudományos megalapozottságát célzó törekvések terén az első fontos lépést az Európai Nyelvi Kompetenciamutató Az előző linken elérhető szöveg fordításai  jelentette, mely segítséget nyújt a tagállamoknak ahhoz, hogy továbbfejlesszék nyelvoktatási szakpolitikáikat, és emeljék területükön a nyelvtanítás színvonalát.

A kompetenciamutató alapján került sor 2011 tavaszán az európai nyelvi kompetenciamérésre pdf(633 kB) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) , melynek keretében 14 tagállamban és 16 oktatási rendszerben mérték fel az idegen nyelvi készségek szintjét. Közel 54 000 tanuló vett részt a tesztekben, melyek három fő kompetenciát vizsgáltak: az olvasott szöveg értését, a hallott szöveg értését, valamint az íráskészséget.

Melyek a soron következő lépések?

Az Eurydice hálózat 2015-ben fel fogja térképezni a tagállamokban alkalmazott értékelési és tesztelési módszereket. Ezzel párhuzamosan pályázati eljárás indul majd azzal a céllal, hogy tanulmány készüljön a különböző értékelési módszerek összehasonlíthatóságáról.

Az Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság az Erasmus+ program keretében is folytatni fogja a többnyelvűség előmozdítása érdekében végzett munkát. Ennek elsődleges eszközét a nyelvi értékelési és stratégiai partnerségek български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) létrehozása, valamint az Európai Nyelvi Díj jelenti majd.

További információk