Milline on ELi roll?

Selleks et tagada asjakohase poliitika ja tõhusate algatuste kujundamine, peab Euroopa Komisjon töötama välja usaldusväärse tõendibaasi.

Kasutades ära olemasolevaid andmeallikaid, jälgib ta edusamme keelte õpetamise ja õppimise valdkonnas.

Hariduse ja kultuuri peadirektoraat teeb koostööd Eurostati, Unesco ja OECD-ga, et koguda ja analüüsida andmeid keelte õpetamise kohta kogu Euroopas. Selle põhjal töötatakse Euroopa tasandil välja usaldusväärsed keeleoskuse näitajad ja standardid.

Perioodiline uuring „Põhiandmed keeleõppe kohta Euroopa koolides”pdf, mille koostajaks on Eurydice, lisab samuti olulist teavet riiklike arengute kohta.

Miks see on vajalik?

Hariduse ja kultuuri peadirektoraadi tegevus tõendibaasi tugevdamiseks keelte valdkonnas, eelkõige korrapärase jälgimise kaudu, on oluline selleks, et aidata valitsustel teha kindlaks teise keele valdamise tase ning võtta meetmeid keeleõppe tulemuslikkuse parandamiseks.

Selline jälgimine võimaldab saada teavet ka selle kohta, kuidas demograafilised, sotsiaalsed, majanduslikud ja hariduslikud muutujad mõjutavat keeleoskust ELi liikmesriikides.

Mida on seni saavutatud?

Igal aastal avaldab komisjon hariduse ja koolituse valdkonna ülevaate, mis on vahend tõenduspõhise poliitika kujundamise edendamiseks ja julgustamiseks See on iga-aastane aruanne, mis kirjeldab kokkuvõtlikult haridus- ja koolitussüsteemide arengut kõikjal Euroopas. Selles võetakse arvesse mitmesuguseid võrdlusandmeid ja näitajaid, samuti ka hiljutisi uuringuid ja poliitilisi arenguid. Asjaomase ülevaatega luuakse samuti raamistik aruteludeks üksikute liikmesriikidega hariduse ja koolituse valdkonna üleeuroopalise koostöö strateegilisest raamistikust lähtuvalt.

Esimeseks oluliseks sammuks usaldusväärse tõendibaasi loomisel keelepoliitika valdkonnas oli Euroopa keeleindikaator Valige lingiga seotud tõlked , mis võimaldas liikmesriikidel arendada oma keeleõppepoliitikat ja parandada oma riiklikke standardeid.

Sellele tuginedes viidi 2011. aasta kevadel 14 liikmesriigis ja 16 haridussüsteemi põhjal läbi Euroopa keeleoskuse uuring pdf(633 kB) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) . Testiti peaaegu 54 000 õpilast kolmes peamises pädevuses: lugemine, kuulamine ja kirjutamine.

Millised on järgmised sammud?

Eurydice korraldab 2015. aastal riiklike hindamis- ja testimismeetodite kaardistamise liikmesriikides. Samaaegselt kuulutatakse välja hange erinevate hindamismeetodite võrdlemist käsitlevaks uuringuks.

Hariduse ja kultuuri peadirektoraat jätkab mitmekeelsuse edendamist programmi Erasmus+ raames, eelkõige keeleoskuse hindamise ja strateegiliste partnerluste български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , samuti ka Euroopa Keeleõppe Tunnuskirja auhindade kaudu.

Lisateave