Hvilken rolle spiller EU?

For at sikre, at der udvikles relevante politikker og effektive initiativer er Europa-Kommissionen nødt til at udvikle et solidt evidensgrundlag.

Ved hjælp af tilgængelige datakilder overvåger den fremskridtet med sprogundervisning og -læring.

Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur (GD EAC) arbejder sammen med Eurostat, Unesco og OECD om at indsamle og analysere data om sprogunderisning i Europa. På denne bagrund udvikler det solide indikatorer og standarder for sprogfærdigheder på europæisk plan.

Rapporten om nøgledata om fremmedsprogsindlæring i skolernepdf, som udgives af Eurydice, giver også vigtige oplysninger om nationale udviklinger.

Hvorfor er det nødvendigt?

GD EAC's aktiviteter for at styrke evidensgrundlaget inden for sprog, særligt gennem regelmæssig overvågning, er afgørende for at hjælpe medlemslandene med at forstå niveauet af fremmedsprogsfærdigheder og gøre dem i stand til at forbedre resultaterne af sproglæringen.

Den e overvågning gier også oplysninger om, hvordan demografiske, sociale, økonomiske og uddannelsesmæssige faktorer spiller ind på sprogfærdigheder inden for og på tværs af medlemslandene.

Hvad er der gjort hidtil?

Hver år offentliggør Kommissionen uddannelsesovervågningen, som er et instrument til at fremme og tilskynde til evidensbaseret beslutningstagning. Det er en årlig rapport, som i et kortfattet dokument illustrerer udviklingen inden for uddannelsessystemerne i hele Europa. Den tager højde for en række forskellige benchmarks og indikatorer samt nylige undersøgelser og politiske udviklinger. Den udgør desuden rammen for drøftelser med den enkelte medlemslande inden for strategirammen for samarbejde på uddannelsesområdet (ET2020).

De første store skridt mod etableringen af et solidt evidensgrundlag for beslutningstagning på sprogområdet var den europæiske indikator for sprogkundskaber Vælg oversættelse af det forrige link , som giver medlemslandene mulighed for at udvikle deres politik for sproglæring og forbedre deres nationale standarder.

På denne baggrund blev den europæiske undersøgelse af sprogkundskaber pdf(633 kB) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) gennemført i foråret 2011 i 14 medlemslande og 16 uddannelsessystemer. Næsten 54 000 elever blev testet i tre primære færdigheder: læse-, lytte- og skrivefærdigheder.

Hvad er de næste skridt?

Eurydice vil i 2015 kortlægge nationale metoder til vurdering og prøver i medlemslandene. Samtidig vil der blive offentliggjort et udbud om en undersøgelse af sammenligneligheden af forskellige vurderingsmetoder.

GD EAC vil også fortsat fremme flersprogethed gennem Erasmus+, særligt gennem sprogvurdering og strategiske partnerskaber български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) samt tildelig af Den Europæiske Sprogpris.

Læs mere