Jaká je úloha Komise?

K zajištění rozvoje příslušných politik a účinných iniciativ musí Evropská komise získat solidní podklady.

Za použití dostupných zdrojů pak sleduje dosažený pokrok v oblasti výuky a studia jazyků.

Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu (zkratka GŘ EAC) spolupracuje s Eurostatem, organizací UNESCO a OECD, s jejichž pomocí shromažďuje a analyzuje údaje týkající se výuky jazyků v celé Evropě. Na základě takto získaných údajů se pak vytvářejí spolehlivé ukazatele jazykových kompetencí a standardů na evropské úrovni.

Důležité informace o vývoji v jednotlivých státech také poskytuje periodikum Klíčové údaje o výuce cizích jazyků ve školáchpdf, které vydává síť Eurydice.

Proč je to nezbytné?

Aktivity GŘ EAC na posílení faktografické základny v oblasti výuky jazyků, zejména prostřednictvím pravidelného monitorování, pomáhají členských státům pochopit stávající úroveň znalostí druhého jazyka a umožňují jim přijímat taková opatření, která zlepší výsledky jazykového vzdělávání.

Tento monitoring také poskytuje informace o tom, jak demografické, sociální, ekonomické a vzdělávací proměnné ovlivňují jazykové znalosti v jednotlivých členských státech a jaké jsou mezi nimi rozdíly.

Čeho se podařilo dosáhnout?

Evropská komise každoročně zveřejňuje zprávu s názvem Monitor vzdělávání a odborné přípravy, což je nástroj, který podporuje a povzbuzuje tvorbu politiky na průkazném základě. Jedná se o výroční zprávu, která ve stručnosti objasňuje vývoj systémů vzdělávání a odborné přípravy v celé Evropě. Zpráva bere v úvahu řadu kritérií a ukazatelů, jakož i nedávné studie a vývoj politiky, a poskytuje podklady pro jednání s jednotlivými členskými státy v mezích strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET2020).

Prvním důležitým krokem k zajištění řádných podkladů pro tvorbu politiky v oblasti výuky jazyků bylo zřízení evropského ukazatele jazykových znalostí Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu , který členským státům umožnil rozvíjet vlastní politiky v této oblasti a optimalizovat jejich vnitrostátní standardy.

V návaznosti na to byl na jaře roku 2011 ve 14 členských státech a 16 vzdělávacích systémech proveden evropský průzkum jazykových znalostí pdf(633 kB) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) . U téměř 54 000 studentů byly testovány jejich znalosti čtení, psaní a poslechu.

Další postup

V roce 2015 provede síť Eurydice mapování metod hodnocení a zkoušení v jednotlivých členských státech. Současně bude zahájeno nabídkové řízení na vypracování studie týkající se srovnatelnosti různých metod hodnocení.

GŘ EAC bude mnohojazyčnost i nadále podporovat v rámci programu Erasmus+, zejména prostřednictvím posuzování jazykových dovedností a strategických partnerství български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , a dále udělováním Evropské jazykové ceny LABEL.

Další informace