Каква е ролята на ЕС?

За да бъдат разработвани ефективни политики и инициативи, Европейската комисия трябва да създаде стабилна база от факти.

Като използва наличните източници на данни, тя следи напредъка в преподаването и изучаването на чужди езици.

Генералната дирекция „Образование и култура“ работи заедно с Евростат,Юнеско и ОИСР за събиране и анализиране на данни за преподаването на езици в Европа. Въз основа на тези данни се разработват научно обосновани показатели и стандарти за езиковите умения на европейско равнище.

Периодично публикуваните от мрежата ЕвридикаКлючови данни за преподаването на езици в училищатаpdf също добавят важна информация за промените в тази сфера в отделните страни.

Защо е необходимо това?

Дейностите на ГД „Образование и култура“ за укрепване на базата от факти в областта на езиците, най-вече чрез редовен мониторинг, са много важни, за да могат правителствата да се информират за равнищата на овладяване на втори език и да вземат мерки за подобряване на резултатите от изучаването на езици.

Мониторингът дава информация и за това как демографските, социалните, икономическите и образователните променливи се отразяват на овладяването на езици в отделните страни членки и какви са различията между тях.

Какво е направено досега?

Всяка година Комисията публикува обзор на образованието и обучението, чрез който се подпомага и насърчава основаното на факти създаване на политики. Това е годишен доклад, който представя накратко развитието на системите за образование и обучение в Европа. В него се вземат под внимание различни критерии и показатели, както и скорошни проучвания и промени в политиката, и се предоставя рамка за обсъждания с отделните страни членки по линия на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) (ET2020).

Първата важна стъпка за установяване на стабилна база от факти за създаване на политики в областта на езиците бе Европейският показател за езикова компетентност Избор на превод за предходната връзка , който дава възможност на страните членки да развиват политиките си за изучаване на езици и да подобряват националните си стандарти.

Въз основа на това през пролетта на 2011 г. в 14 страни членки и 16 образователни системи бе извършено европейско проучване за езиковите компетентности pdf(633 kB) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) . Близо 54 000 ученици бяха подложени на тест за три основни умения: четене, слушане и писане.

Какви са следващите стъпки?

През 2015 г. мрежата „Евридика“ ще извърши класифициране на методите за оценяване и изпитване в страните членки. Успоредно с това ще започне тръжна процедура за извършване на проучване за сравнимостта на различни методи за оценяване.

ГД „Образование и култура“ също така ще продължи да насърчава многоезичието в рамките на програма „Еразъм+“, най-вече чрез оценяване на езиковите умения и стратегически партньорства български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , както и чрез наградите Европейски езиков знак.

Find out more