Za kaj gre

Zgodnji stik s tujim jezikom lahko otrokom olajša učenje jezikov, izboljša poznavanje materinščine in jim pomaga tudi na drugih področjih. Ministri za šolstvo EU zato podpirajo učenje vsaj dveh tujih jezikov v otroštvu.

Zakaj je potrebno

Zgodnje učenje jezikov postavi temelje za poznejše učenje in vpliva na odnos do drugih jezikov in kultur. To je tudi osnovna motivacija za različne pobude Evropske komisije, ki uveljavljajo zgodnje učenje jezikov, in za nadaljnje raziskave na tem področju.

Dosedanji ukrepi

Znotraj Komisije deluje skupina nacionalnih strokovnjakov za zgodnje učenje jezikov na predšolski ravni. Ta skupina zbira informacije o stanju v različnih državah in pripravlja priporočila in smernice za izvajanje politike.

Rezultati dela in razprav skupine so bili leta 2011 objavljeni v posebnem priročniku pdf (172 kB) English.

Program vseživljenjskega učenja je v obdobju 2007–2013 ponudil različne priložnosti za učenje jezikov prek študija, vajeništva in delovne prakse v tujini.
Udeleženci v teh programih so lahko pridobili neposredne izkušnje s poučevanjem in učenjem v drugem evropskem jeziku, državi in izobraževalnem sistemu.

Prihodnje delo

Program Erasmus+ bo nadaljeval dejavnosti programa vseživljenjskega učenja in uvedel nove možnosti, denimo strateška partnerstva na področju zgodnjega učenja jezikov.

Zgodnje učenje jezikov bo vključeno tudi v splošnejšo strategijo Evropske komisije za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

Več informacij