Waar gaat het om?

Als kinderen al op heel jonge leeftijd in contact komen met vreemde talen, leren ze niet alleen sneller vreemde talen, maar leren ze hun moedertaal ook beter en presteren ze bovendien beter op andere gebieden. Daarom zijn de EU-ministers van onderwijs voorstander van het aanleren van ten minste twee vreemde talen vanaf zeer jonge leeftijd.

Waarom is dat nodig?

Vroeg talenonderwijs legt niet alleen de basis voor het leren, maar zorgt ook voor een positieve houding ten aanzien van andere talen en culturen. Dat is de belangrijkste motivatie achter diverse initiatieven van de Europese Commissie om het taalonderwijs voor jonge kinderen te promoten en verder onderzoek op dit gebied te stimuleren.

Wat is er al gedaan?

Bij de Commissie is een werkgroep opgericht van nationale deskundigen voor vroeg talenonderwijs (vóór de basisschool). Deze werkgroep wisselt informatie uit over de situatie in de diverse landen, doet beleidsaanbevelingen en stelt uitvoeringsrichtsnoeren op.

In de loop van 2011 heeft de werkgroep de resultaten en discussies gebundeld tot een beleidshandboek pdf 172 kB) English.

Tussen 2007 en 2013 bood het EU-programma "Een leven lang leren" allerlei taalgerelateerde studiemogelijkheden in de vorm van opleidingen, leerplaatsen en stages in het buitenland.
De deelnemers aan het programma konden daardoor zelf ervaring opdoen met het lesgeven of leren in een andere Europese taal, een ander land en een ander onderwijsstelsel.

Wat zijn de volgende stappen?

Het programma Erasmus+ neemt de fakkel over van "Een leven lang leren", maar het biedt daarnaast ook een aantal nieuwe mogelijkheden zoals de oprichting van strategische partnerschappen voor vroeg talenonderwijs.

Vroeg talenonderwijs zal ook aan de orde komen in het kader van de bredere strategie voor Onderwijs en opvang voor jonge kinderen.

Verder lezen

  • Handboek vroeg talenonderwijs
    • Beleidshandboek voor vroeg talenonderwijs pdf (172 kB) English
    • Goede praktijken voor vroeg talenonderwijs pdf (487 kB) English
    • Situatie per land i.v.m. vroeg talenonderwijs pdf (549 kB) English