Par ko ir runa?

Ja bērni jau pavisam agrā vecumā saskaras ar svešvalodām, viņi parasti ātrāk iemācās valodu, labāk pārvalda savu dzimto valodu un sasniedz labākus rezultātus arī citās jomās. Tāpēc ES izglītības ministri atbalsta vismaz divu svešvalodu mācīšanu agrā bērnībā.

Kāpēc tas ir vajadzīgs?

Valodas apguve agrā bērnībā ne tikai ieliek pamatus tās turpmākai apguvei, bet arī spēj veidot pozitīvu attieksmi pret citām valodām un kultūrām. Tieši tāpēc Eiropas Komisija īsteno dažādas iniciatīvas, lai sekmētu valodu mācīšanos jau no bērna kājas, un atbalsta pētījumus šajā jomā.

Kas paveikts līdz šim?

Komisijā ir darba grupa, kurā strādā valstu eksperti, kuru specializācija ir valodu apguve pirmsskolas vecumā. Grupa apmainās ar informāciju par situāciju dažādās valstīs un izstrādā ieteikumus politikas veidošanai un norādījumus, kā īstenot šādu politiku.

Grupas darba un diskusiju rezultāti ir publicēti 2011. gadā politikas rokasgrāmatā pdf (172 kB) English.

ES mūžizglītības programma 20017.–2013. gadā piedāvāja visdažādākās ar valodām saistītās iespējas, ko varēja izmantot, piedaloties mācību praksē, iesaistoties mācekļa darbā un stažējoties ārzemēs.
Šīs programmas dalībniekiem deva vērtīgu praktisko pieredzi par to, ko nozīmē pašam pasniegt nodarbības vai mācīties citā Eiropas valodā, valstī un izglītības sistēmā.

Kas notiks turpmāk?

Programma “Erasmus+” turpinās mūžizglītības programmas darbu un piedāvās jaunas iespējas, piemēram, stratēģiskās partnerības valodu apguvei bērnībā.

Valodu apguve bērnībā būs arī temats, ko apspriedīs saistībā ar Eiropas Komisijas vispārīgo stratēģiju par agrīno pirmsskolas izglītību un aprūpi.

Uzziniet vairāk!

  • Rokasgrāmata par agrīnu valodu apguvi
    • Rokasgrāmata par valodu agrīnas apguves politiku (2011) pdf (172 kB) English
    • Labākā prakse valodu apguvē pdf (487 kB) English
    • Kopsavilkumi par valstu politiku attiecībā uz valodu apguvi bērnībā pdf (549 kB) English