Bendroji informacija

Jei užsienio kalbų mokoma nuo mažens, vaikai jas gali išmokti greičiau. Be to, tai gali jiems padėti mokytis gimtosios kalbos ir pasiekti geresnių rezultatų kitose srityse. Todėl Europos Sąjungos švietimo ministrai remia idėją nuo pat ankstyvosios vaikystės mokyti vaikus bent dviejų užsienio kalbų.

Kodėl to reikia?

Užsienio kalbų mokymasis nuo mažens ne tik padeda pagrindus tolesniam mokymuisi, bet ir gali turėti įtakos požiūriui į kitas kalbas ir kultūras. Tai ir yra pagrindinis motyvas, kodėl Europos Komisijos rengia įvairias iniciatyvas siekdama skatinti ankstyvąjį užsienio kalbų mokymąsi ir remti tolesnius mokslinius tyrimus šioje srityje.

Kas padaryta iki šiol?

Komisijoje veikia grupė, sudaryta iš ikimokyklinukų ankstyvojo užsienio kalbų mokymo srities nacionalinių ekspertų. Ši grupė keičiasi informacija apie padėtį įvairiose šalyse ir rengia politines rekomendacijas ir gaires, kaip tą politiką įgyvendinti.

Grupės darbo ir diskusijų rezultatai paskelbti 2011 m. Politikos vadove pdf (172 kB) English.

Pagal 2007–2013 m. ES mokymosi visą gyvenimą programą buvo siūloma įvairių su kalbų mokymusi susijusių galimybių – stažuočių, pameistrysčių ir praktikos užsienyje.
Šių programų dalyviai galėjo įgyti tiesioginės mokymo ir mokymosi kita Europos kalba, kitoje Europos šalyje ir švietimo sistemoje patirties.

Tolesni veiksmai

Pagal programą „Erasmus+“ bus tęsiamas mokymosi visą gyvenimą darbas, taip pat bus suteikiama naujų galimybių, pavyzdžiui, pvz., galimybė sukurti strateginę ankstyvojo užsienio kalbų mokymosi srities partnerystę.

Ankstyvasis užsienio kalbų mokymasis taip pat bus aptariamas rengiant bendresnę Europos Komisijos ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros strategiją.

Išsamesnė informacija

  • Ankstyvojo užsienio kalbų mokymosi vadovas
    • Ankstyvojo užsienio kalbų mokymosi politikos vadovas (2011 m.) pdf (172 kB) English
    • Ankstyvojo užsienio kalbų mokymosi geroji patirtis pdf (487 kB) English
    • Ankstyvais užsienio kalbų mokymasis. Šalių santraukos pdf (549 kB) English