Miről is van szó?

Ha a gyermekek már kiskorukban kapcsolatba kerülnek idegen nyelvekkel, az felgyorsíthatja a nyelvtanulási folyamatot, az anyanyelvi készségekre is kedvező hatást gyakorolhat, és más területeken is javíthatja a teljesítményt. Az EU oktatásügyi miniszterei ezért támogatják azt a koncepciót, miszerint legalább két idegen nyelv oktatását meg kell kezdeni kora gyermekkorban.

Miért van erre szükség?

A fiatalkori idegennyelv-tanulás – azon túl, hogy megalapozza a későbbi életszakaszokban történő tanulást – befolyást gyakorolhat arra, hogyan viszonyul majd a tanuló más nyelvekhez és kultúrákhoz. Ez az elsődleges oka annak, hogy az Európai Bizottság több kezdeményezést is útnak indított a fiatalkori idegennyelv-tanulás ösztönzése és az ezen a területen folytatott kutatás támogatása céljából.

Milyen lépésekre került sor eddig?

Az Európai Bizottságon belül nemzeti szakértőkből álló csoport foglalkozik a fiatalkori, azon belül is az iskola előtti idegennyelv-tanulás témájával. A csoport tagjai információcserét folytatnak arról, mi jellemző a különböző országokra ezen a téren, továbbá szakpolitikai ajánlásokat dolgoznak ki, és iránymutatásokat fogalmaznak meg a szakpolitikai ajánlások végrehajtására vonatkozóan.

A csoport 2011-ben szakpolitikai kézikönyvben pdf (172 kB) English tette közzé munkájának és megbeszéléseinek eredményeit.

A 2007–2013-as időszakban az egész életen át tartó tanulás programja számtalan különböző nyelvi lehetőséget – külföldi tanulmányi lehetőségeket, tanulószerződéses gyakorlati képzést és szakmai gyakorlati programokat – kínált az érdeklődőknek.
Ezek a programok lehetővé tették a résztvevők számára, hogy másik uniós országban és oktatási rendszerben, egy másik nyelven tanítva vagy tanulva szerezzenek közvetlen tapasztalatot.

Melyek a soron következő lépések?

Az Erasmus+ program folytatni fogja az egész életen át tartó tanulás programja keretében végzett munkát, és új lehetőségeket is kínál az érdeklődőknek, például azt, hogy stratégiai partnerségeket hozzanak létre a fiatalkori nyelvtanulás terén.

A fiatalkori nyelvtanulás kérdésével az Európai Bizottság átfogó, a koragyermekkori neveléssel és gondozással kapcsolatos stratégiája is foglalkozni fog.

További információk

  • A fiatalkori nyelvtanulásról szóló kézikönyv
    • Az iskola előtti nyelvtanulásról szóló szakpolitikai kézikönyv (2011) pdf (172 kB) English
    • Fiatalkori nyelvtanulás: bevált módszerek pdf (487 kB) English
    • Fiatalkori nyelvtanulás: országspecifikus összefoglalók pdf (549 kB) English