Miről is van szó?

Ha a gyermekek már kiskorukban kapcsolatba kerülnek idegen nyelvekkel, az felgyorsíthatja a nyelvtanulási folyamatot, az anyanyelvi készségekre is kedvező hatást gyakorolhat, és más területeken is javíthatja a teljesítményt. Az EU oktatásügyi miniszterei ezért támogatják azt a koncepciót, miszerint legalább két idegen nyelv oktatását meg kell kezdeni kora gyermekkorban.

Miért van erre szükség?

A fiatalkori idegennyelv-tanulás – azon túl, hogy megalapozza a későbbi életszakaszokban történő tanulást – befolyást gyakorolhat arra, hogyan viszonyul majd a tanuló más nyelvekhez és kultúrákhoz. Ez az elsődleges oka annak, hogy az Európai Bizottság több kezdeményezést is útnak indított a fiatalkori idegennyelv-tanulás ösztönzése és az ezen a területen folytatott kutatás támogatása céljából.

Milyen lépésekre került sor eddig?

Az Európai Bizottságon belül nemzeti szakértőkből álló csoport foglalkozik a fiatalkori, azon belül is az iskola előtti idegennyelv-tanulás témájával. A csoport tagjai információcserét folytatnak arról, mi jellemző a különböző országokra ezen a téren, továbbá szakpolitikai ajánlásokat dolgoznak ki, és iránymutatásokat fogalmaznak meg a szakpolitikai ajánlások végrehajtására vonatkozóan.

A csoport 2011-ben szakpolitikai kézikönyvben

pdf

(172 kB)

English (en) tette közzé munkájának és megbeszéléseinek eredményeit.

A 2007–2013-as időszakban az egész életen át tartó tanulás programja számtalan különböző nyelvi lehetőséget – külföldi tanulmányi lehetőségeket, tanulószerződéses gyakorlati képzést és szakmai gyakorlati programokat – kínált az érdeklődőknek.
Ezek a programok lehetővé tették a résztvevők számára, hogy másik uniós országban és oktatási rendszerben, egy másik nyelven tanítva vagy tanulva szerezzenek közvetlen tapasztalatot.

Melyek a soron következő lépések?

Az Erasmus+ program folytatni fogja az egész életen át tartó tanulás programja keretében végzett munkát, és új lehetőségeket is kínál az érdeklődőknek, például azt, hogy stratégiai partnerségeket hozzanak létre a fiatalkori nyelvtanulás terén.

A fiatalkori nyelvtanulás kérdésével az Európai Bizottság átfogó, a koragyermekkori neveléssel és gondozással

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) kapcsolatos stratégiája is foglalkozni fog.

 

További információk