O co se jedná?

Setkají-li se děti s cizími jazyky již v raném věku, obvykle se je rychleji naučí, zlepší se jejich znalost mateřského jazyka a vedou si lépe i v ostatních oblastech. Proto také ministři školství členských zemí podporují výuku nejméně dvou cizích jazyků od útlého věku.

Proč je to nezbytné?

Výuka jazyků v raném věku může dětem nejen pomoci cizí jazyk lépe zvládnout, ale zároveň to má kladný vliv na vnímání jiných kultur. To je také motivačním prvkem řady iniciativ Evropské komise na podporu jazykového vzdělávání v raném věku a dalšího výzkumu v této oblasti.

Čeho se podařilo dosáhnout?

V rámci Komise existuje skupina odborníků z členských zemí, kteří se specializují na výuku jazyků v předškolním věku. Tito odborníci si vyměňují informace o situaci v jednotlivých zemích a formulují politická doporučení a pokyny ohledně provádění těchto politik.

Výsledky práce (a diskuzí) této skupiny byly zveřejněny ve strategické příručce pdf (172 kB) English pro rok 2011.

V letech 2007–2013 existoval evropský program celoživotního učení (LLP), který nabízel různé studijní pobyty, odborná praktika pro učně a stáže v zahraničí.
Účastníci tohoto programu tak mohli získat zkušenosti s výukou a studiem v jiné evropské zemi, v jiném vzdělávacím systému a jazyce.

Další postup

Program Erasmus+ pokračuje v práci započaté během programu celoživotního učení. Zároveň však nabízí nové možnosti, např. možnost vytvořit strategické partnerství v oblasti výuky jazyků v raném věku.

O výuce jazyků v raném věku se bude rovněž diskutovat v rámci obecnější strategie Evropské komise pro předškolní vzdělávání a péči.

Další informace

  • Výuka jazyků v raném věku – příručka
    • Výuka jazyků v raném věku – strategická příručka (2011) pdf (172 kB) English
    • Výuka jazyků v raném věku – osvědčené postupy pdf (487 kB) English
    • Výuka jazyků v raném věku – přehled o situaci v jednotlivých zemích pdf (549 kB) English