Sökväg

Vad gör EU?

Vad gör generaldirektoratet för utbildning och kultur?

Vi är EU-kommissionens avdelning för utbildning, ungdomsfrågor, idrott, språk och kultur.

När det gäller utbildningsfrågor styrs vår verksamhet av EU:s utbildningsstrategi för 2020 (Utbildning 2020) som är ett led i den övergripande Europa 2020-strategin för tillväxt och sysselsättning i EU och ökad kompetens på arbetsmarknaden.

Hur går det till?

Vår uppgift är att ta fram en evidensbaserad utbildningspolicy och sköta de olika europeiska utbildningsinitiativen, däribland programmet Erasmus+.

Kommissionen är EU:s verkställande organ och ansvarigt inför Europaparlamentet, i det här fallet parlamentets utbildnings- och kulturutskott.

Vilka är ansvarsområdena?

Vi ska först och främst hjälpa EU-länderna att föra en enhetlig politik när det gäller

Vi ska också ta fram strategier och instrument för att främja och erkänna färdigheter och kvalifikationer och stödja det internationella samarbetet och den politiska dialogen.

Vi sköter dessutom utbildnings- och forskningsinitiativen inom Erasmus+.

Vad har man gjort hittills?

Sedan Europa 2020-strategin antogs 2010 har EU tagit fram flera flaggskeppsinitiativ, bland annat följande:

Detta har lett till följande initiativ:

Vad blir nästa steg?

Utbildning 2020-strategin fastställer verksamhetens mål och förväntade resultat för detta årtionde och är vårt viktigaste styrdokument. Utöver de verksamheter som nämns ovan ska vi också

 

How can we help?