Navigacijska pot

Vloga EU

Kaj je generalni direktorat za izobraževanje in kulturo

Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo je služba Evropske komisije, ki je pristojna za izobraževanje, usposabljanje, mlade, šport, jezike in kulturo.

Njegovo delo okvirno določa strategija Izobraževanje in usposabljanje 2020 (ET2020), ki je del strategije Evropa 2020, namenjene spodbujanju gospodarske rasti in zaposlovanja v Evropi in tudi razvijanju znanja in spretnosti za trg dela.

Naloge

Generalni direktorat pripravlja politiko izobraževanja in usposabljanja, ki jo utemeljuje na dejstvih, ter upravlja pobude v zvezi z izobraževanjem in usposabljanjem v Evropi, zlasti program Erasmus+.

Evropska komisija je kot izvršilni organ Evropske unije odgovorna Evropskemu parlamentu oziroma, kar zadeva Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo, Odboru za izobraževanje in kulturo.

Pristojnosti

Generalni direktorat na področju izobraževanja in usposabljanja predvsem podpira države članice pri pripravi jasne politike za:

Pristojen je za pripravo politik in instrumentov na področju ponudbe znanj in kvalifikacij, spodbuja tudi mednarodno sodelovanje in politični dialog.

Generalni direktorat je prav tako pristojen za upravljanje možnosti za izobraževanje, usposabljanje in raziskave v okviru programa Erasmus+.

Dosedanje delo

Od leta 2010 do danes je v skladu s strategijo Evropa 2020 uvedel številne vodilne pobude, med njimi:

Te pobude so privedle do naslednjih ukrepov:

Prihodnje delo

Strategija Izobraževanje in usposabljanje 2020 določa cilje in pričakovane izide v tem desetletju in je tako osnovno vodilo za dejavnosti Generalnega direktorata. Poleg tega bo Generalni direktorat svoje dejavnosti usmeril še v:

 

How can we help?