Cale de navigare

Rolul UE

Ce este Direcția Generală Educație și Cultură?

Direcția Generală Educație și Cultură (DG EAC) este serviciul Comisiei Europene care se ocupă de educație, formare, tineret, sport, limbi și cultură.

Activitățile sale în materie de educație și formare au la bază Strategia pentru educație și formare 2020. Aceasta face parte din Strategia Europa 2020, elaborată pentru a promova creșterea și crearea de locuri de muncă în Europa, precum și pentru a contribui la dezvoltarea de competențe care să răspundă la nevoile de pe piața muncii.

Cum acționează

DG EAC are sarcina de a elabora politici bazate pe date concrete și de a gestiona inițiative în favoarea educației și formării la nivel european. Una dintre cele mai importante astfel de inițiative este programul Erasmus+.

În calitate de braț executiv al Uniunii Europene, Comisia Europeană răspunde în fața Parlamentului European. Pe această linie, DG EAC răspunde în fața Comisiei pentru Cultură și Educație.

Responsabilități

Principala sarcină a DG EAC în materie de educație și formare este de a susține elaborarea, de către statele membre, a unor politici coerente în materie de:

De asemenea, se ocupă de elaborarea de politici și instrumente menite să faciliteze dobândirea și recunoașterea calificărilor și competențelor și să contribuie la dialogul politic și cooperarea internațională.

DG EAC răspunde și de gestionarea posibilităților de cercetare, educație și formare oferite de programul Erasmus+.

Măsuri luate până în prezent

De la aprobarea, în 2010, a Strategiei Europa 2020, au fost lansate o serie de inițiative emblematice printre care:

Aceste inițiative au condus la următoarele acțiuni:

Etapele următoare

„Strategia pentru educație și formare 2020” descrie obiectivele și rezultatele preconizate pentru următorii zece ani și orientează, în general, activitățile DG EAC. Pe lângă activitățile menționate, aceasta se va concentra, de asemenea, asupra:

 

How can we help?