Kruimelpad

De rol van de EU

Wat is het directoraat-generaal Onderwijs en cultuur?

Het directoraat-generaal Onderwijs en cultuur (DG EAC) is de dienst van de Europese Commissie die bevoegd is voor onderwijs, beroepsopleidingen, jeugd, sport, talen en cultuur.

Zijn activiteiten op het gebied van onderwijs en beroepsopleidingen vinden plaats in het kader van de 2020-strategie voor onderwijs en opleiding (ET2020), een onderdeel van de Europa 2020-strategie voor groei en banen in Europa, en dragen bij tot de ontwikkeling van vaardigheden die zijn afgestemd op de arbeidsmarkt.

Wat doet het?

Op het gebied van onderwijs en opleiding ontwikkelt DG EAC empirisch onderbouwd beleid en beheert het initiatieven ter ondersteuning van onderwijs en opleiding in Europa, met name het programma Erasmus+.

Als uitvoerende macht van de EU moet de Europese Commissie verantwoording afleggen bij het Europees Parlement, in het geval van DG EAC bij de Commissie Onderwijs en cultuur.

Waarvoor is het bevoegd?

De belangrijkste taak van DG EAC op het gebied van onderwijs en beroepsopleiding is de ondersteuning van de EU-landen bij het ontwikkelen van een coherent beleid voor:

Het ontwerpt ook beleid en methoden om vaardigheden en kwalificaties te creëren en te erkennen en het ondersteunt internationale samenwerking en beleidsdialoog.

Voorts beheert DG EAC de mogelijkheden voor onderwijs, opleiding en onderzoek in het kader van Erasmus+.

Wat is er al gedaan?

Sinds in 2010 de Europa 2020-strategie is aangenomen, zijn er verschillende vlaggenschipinitiatieven gekomen, waaronder:

Dit heeft geleid tot de volgende maatregelen:

Wat zijn de volgende stappen?

In ET2020 worden de doelstellingen en verwachte resultaten voor het huidige decennium beschreven. Het is de belangrijkste leidraad voor DG EAC. Naast de bovengenoemde activiteiten, zal DG EAC zich ook inzetten voor:

 

How can we help?